Publicerad den

Medlemsmöte 2021-05-26, på Råå

Medlemsträff 2021-05-26 kl. 17.00 på Råå 

Vid kvällens medlemsmöte deltog 12 st medlemmar på plats 3 följde mötet på f.b.


Lars-Berne tände grillen i ett ostadigt väder. Vi fick vara både ute och inne för att inta medhavd måltid. Som en test sände Thomas ut bilder från en kamera på f.b. Vi var inte riktigt nöjda med stabiliteten i sändningen. Om man ska sända ett möte som är intressant för andra krävs mer resurser. Minst en person som kommenterar vad som händer och ett väl genomtänkt program. 

SVFK ordförande Per Lundgren öppnade mötet och hälsade alla medlemmar välkomna.

FÄRÖARNA

Per och Thomas berättade lite om sin framtida resa till Färöarna 1/7. Syftet med resan är att för klubbens räkning göra ett antal olika reportage som vi kan ha och diskutera på våra klubbkvällar i höst. Målet är också att vi ska kunna sända live ifrån Färöarna men information om detta kommer senare.

MINUTFILMSKURSEN MED DAVID

Vi var 12 medlemmar som deltog på Davids kurs under tisdagen. Fem av dessa var med på mötet i Råå. Gemensamt var man överens om att kursen var en mycket bra informationskälla och inte minst uppmaningen att inte göra det så svårt utan tänka ”innanför boxen”. Deltagarna på kursen kommer att göra varsin film inför uppföljningen på kursen om 14 dagar.

DRÖNARCERTIFIKAT

Per informerade om att han klarat provet och är nu utbildad drönarpilot. Provet kostade 130 kronor. Frågorna var inte lätta men heller inte omöjligt svåra. SFVK har en ide om att vi alla ska träffas gemensamt för att skriva provet. Då kan vi hjälpa varandra. Då ska alla som vill vara med registrerat sig som DRÖNAROPERATÖR på Transport styrelsen. Detta gör du med bank id. och genom att betala 50 kronor: https://kat3-transportstyrelsen.hss.nexusgroup.com/wa/chooseAuthmech?authmechs=BankID%3aBankID;oxs0iggrqy2o%3aForeign%20eID;Mobilt%20BankID%3aMobilt%20BankID;Telia%3aTelia

Det är också en fördel om man läst på regelverket innan provet, det ökar chansen att klara provet. Här finns den informationen: https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/dronare/utbildningsmaterial/dronare-a1-a3-utbildning.pdf

Vi återkommer när vi kan genomföra denna sammankomst.

SOMMARFILMTÄVLING 22/9

Alla medlemmar uppmanades att göra en film i sommar för att delta i vår sedvanliga sommarfilmtävling 22/9! Filmen får vara max 5 minuter lång.

BOKADE FRAMTIDA MÖTESDAGAR (förhoppningsvis fysiska)

Bokade dagar, 22/9, 27/10, 17/11 och 8/12

Vid Pennan

Per