Publicerad den

KALLELSE medlemsmöte och ett extra årsmöte i NYA KLUBBLOKALEN i Helsingborg, onsdagen 11 oktober, klockan 19.00. 

KALLELSE medlemsmöte och ett extra årsmöte i NYA KLUBBLOKALEN, Helsingborgs Fotoklubb Kapplöpningsgatan 6 i Helsingborg onsdagen 11 oktober 2023 klockan 19.00. 

KVÄLLENS PROGRAM

Extra årsmöte

Se tidigare utskickad kallelse med dagordning och handlingar.

Kvällen ämne ” Rätten att filma på allmänplats” 

Kim Alexander klarar ut vilka regler som gällerför att filma på ”allmän plats”. Kim är en professionell filmare och var inplanerad redan på septembermötet då han tyvärr var sjuk.

Prisutdelning i 3 olika kategorier l sommarfilmtävlingen!

Kim har valt ut tre olika kategorier. Han utser en vinnare i varje kategori.

Medlemsfilm/Inspirationsfilm

Om vi hinner
1an och 2an, Per och Jimmy visar sina originalfilmer från sommarfilmtävlingen.

Kommande program

24/10 FOTOKLUBBENS MÖTE 

SFVK (vi) presenterar vår verksamhet för HFK medlemmar. Många av HFK medlemmar vill lära sig filma med sina DSLR kameror! Därför bjuder vi in Timo Julku (som är proffs) att vara på plats och tala om möjligheter/begränsningar, inställningar, filformat m.m. Vi stöttar upp Timo med vår kompetens kring film. Alla HFK medlemmar uppmanas att ta med sina kameror till denna kvällen. Alla SFVK medlemmar är välkomna att representera klubben.

8/11 VÅRT MEDLEMSMÖTE 

Kvällen ämne

Fotoklubben kommer och presenterar sin klubb och sin verksamhet!
Därefter visar Thomas en metod där han snabb redigerar film.

18-19/11 VÄLA 

Vi är en grupp på fyra personer som planerar helgen på Väla, Thomas o Per från oss ingår i gruppen. Vi har nu fått ok på att Power tillhandahåller 2 stora TV skärmar. Så boka redan nu in helgen då vi behöver vara flera personer som ställer upp för att det inte ska bli allt för långa pass för var och en.

5 ELLER 13/12 JULFEST

Vi har planerat julfest 13/12. Nu funderar vi på att istället ha en julfest tillsammans med fotoklubben. Detta är ännu inte spikat så låt oss återkomma med datum!

Välkomna

Hälsar Styrelsen