Årsberättelse

Årsberättelse 2022

Årsberättelse 2021

Årsberättelse 2020

Årsberättelse 2019

Årsberättelse 2018

Årsberättelse 2018

Årsberättelse 2017

Årsberättelse 2016

Årsberättelse 2015


Arkiv nedan


2016

 Årsberättelse för Skånes Film & Videoklubb. Verksamhetsåret 2016
Styrelsen har bestått av följande:
Ordförande: Arne Lindqvist.
Sekreterare: Lennart Mattsson.
Kassör: Siegfried Vater.
Ledamöter: Göran Larsson, Per Lundgren, Thomas Merlöv.
Suppleant: Tom Sjö.
Under verksamhetsåret har 4 protokollförda styrelsemöten hållits.
Protokoll nr 1, konstituerande styrelsemöte 2016-02-10. Protokoll nr 2, styrelsemöte 2016-03-09. Protokoll nr 3 styrelsemöte 2016-04-13. Protokoll nr 4, styrelsemöte 2016-08-24.
Två medlemsprotokoll under 2016. Protokoll nr 1av datum 2016-02-10 och nr 2 av datum 2016-11-16.
Revisorer har varit Sven Klevtorp och Sten Holving.
Valberedningen har varit Bruno Henriksson (sammankallande) och Peter Olsson.
Antalet medlemmar vid årets slut har varit 23 registrerade medlemmar.
Medlemsavgiften har varit för enskild 300:-, för familj 400:- och för ungdom under
20 år 50:- kr.
Anslutningar: Klubben har varit ansluten till SFV (Sveriges Film- och Videoförbund).
Klubbmöten
Klubben har under året haft nio stycken medlemsmöten varav åtta i lokalen på Ringstorps Centrum med ett besöksantal i genomsnitt med ca 17.


2015

Årsberättelse för Skånes Film & Videoklubb. Verksamhetsåret 2015
Styrelsen har bestått av följande:
Ordförande: Arne Lindqvist.
Sekreterare: Lennart Mattsson.
Kassör: Siegfried Vater.
Ledamöter: Göran Larsson, Per Lundgren, Thomas Merlöv och Berndt Månsson.
Suppleant: Tom Sjöö.
Under verksamhetsåret har 8 protokollförda styrelsemöten hållits. Protokoll nr 1, konstituerande styrelsemöte 2015-02-25. Protokoll nr 2, styrelsemöte 2015-03-04. Protokoll nr 3 styrelsemöte 2015-04-08. Protokoll nr 4, styrelsemöte 2015-05-13. Protokoll nr 5, styrelsemöte 2015-08-19. Protokoll nr 6, styrelsemöte 2015-09-09. Protokoll nr 7, styrelsemöte 2015-10-21. Protokoll nr 8, styrelsemöte 2016-01-04.Revisorer har varit Sven Klevtorp och Sten Holving.
Valberedningen har varit Bruno Henriksson (sammankallande) och Peter Olsson.
Antalet medlemmar vid årets slut har varit 24 registrerade medlemmar.
Medlemsavgiften har varit för enskild 300:-, för familj 400:- och för ungdom under 20 år 200:- kr.
Anslutningar: Klubben har varit ansluten till SFV (Sveriges Film- och Videoförbund).
Klubbmöten
Klubben har under året haft nio stycken medlemsmöten varav 8 i lokalen på Ringstorps Centrum med ett besöksantal i genomsnitt med ca 21.
Den 14/1
Diskussion om klubbens utveckling och framtid.
Kaffe med bulle serverades.
Noterades 20 deltagare.
Den 25/2
Årsmöte.
Anders Bloms bästa videotips visades.
Diskussion om hur man blir en bättre filmare.
                                          Kaffe med bulle serverades.
Noterades 21 deltagare.