Årsberättelse

 

 

Arkiv nedan


 

 Årsberättelse för Skånes Film & Videoklubb. Verksamhetsåret 2016
Styrelsen har bestått av följande:
Ordförande: Arne Lindqvist.
Sekreterare: Lennart Mattsson.
Kassör: Siegfried Vater.
Ledamöter: Göran Larsson, Per Lundgren, Thomas Merlöv.
Suppleant: Tom Sjö.
Under verksamhetsåret har 4 protokollförda styrelsemöten hållits.
Protokoll nr 1, konstituerande styrelsemöte 2016-02-10. Protokoll nr 2, styrelsemöte 2016-03-09. Protokoll nr 3 styrelsemöte 2016-04-13. Protokoll nr 4, styrelsemöte 2016-08-24.
Två medlemsprotokoll under 2016. Protokoll nr 1av datum 2016-02-10 och nr 2 av datum 2016-11-16.
Revisorer har varit Sven Klevtorp och Sten Holving.
Valberedningen har varit Bruno Henriksson (sammankallande) och Peter Olsson.
Antalet medlemmar vid årets slut har varit 23 registrerade medlemmar.
Medlemsavgiften har varit för enskild 300:-, för familj 400:- och för ungdom under
20 år 50:- kr.
Anslutningar: Klubben har varit ansluten till SFV (Sveriges Film- och Videoförbund).
Klubbmöten
Klubben har under året haft nio stycken medlemsmöten varav åtta i lokalen på Ringstorps Centrum med ett besöksantal i genomsnitt med ca 17.

Den 13/1     Diskussion om drönare.
Timo Julku berättade och visade bilder och film tagna med drönare.
Per Lundgren visade sin film, som tagits med drönare, på fel sätt.
Tom Sjö visade sin film ”Göinge Natur 2015”.
Kaffe med fralla serverades.
Noterades 18 deltagare.

Den 10/2  Årsmötesförhandling.
Hur man lagra sina filmer på YouTube, Vimeo, hårddisk och på USB-minne av
Thomas Merlöv.
Thomas Merlöv visade sin film ”Vad får man för 60 000:-” plus en film bakom
kameran.
                                          Kaffe med fralla serverades.
Noterades 17 deltagare.
Den 9/3    Under kvällen hölls ett program om ljud och musik som kan hämtas på nätet
och om att lägga in ljud och musik på sina videofilmer.
Lennart Mattsson visade två filmer ”Ebbamåla bruk” och ”Tararps jättegrytor”.
Jan Boberg visade en musikfilm.
Noterades 17 deltagare.
Kaffe med fralla serverades.

Den 13/4  Kvällens tema var att filma med flera kameror och om tips och trix som hjälpmedel vid filmning som stativ, belysning och mikrofon av Thomas Merlöv.
Klas Harder visade tvåkortfilmer med musik och dans från Engelholmsrevyn.
Göran Larsson visade sin film ”Från smördrittel till whiskytunna”.
Per Lundgren visade sin dokumentärfilm ”Whisky och diamanterna på Islay”.
Kaffe med fralla serverades.
Noterades 19 deltagare.

Den 19/5   Klubbmöte på Råå i Gymnastikförenings klubbstuga.
Lars-Berne tände grillen så vi kunde grilla medhavd grillkorv.
Filminspelning gjordes under grillningen med bl a drönare.
Två kortfilmer visades i klubbstugan.
–  Göran Larssons film om flytten av ”The Tivoli” eller gamla färjestationen.
–  Klubbfilmen Filmsafari ”Stor fiskaren”.
                      Avslutades med kaffe och önskan om en glad sommar!
Noterades 13 deltagare.

Den 14/9    Sommarfilmtävling.
Sex filmer var inlämnade till tävlingen.

  • ”Luftballong genom Koppaduica, Turkiet”. Clas Harder.
  • ”X-Cup i Hässleholm” med Ville. Thomas Merlöv.
  • ”Dröm eller verklighet”. Peter Olsson.
  • ”Guldkorn på Mallorca”. Per Lundgren.
  • ”Sista skörden??? Findus”. Göran Larsson.
  • ”Lammet på Boket”. Tom Sjö.

Första priset gick till Tom Sjö med Lammet på Boket.
Andra priset gick till Per Lundgren med Guldkorn på Mallorca.
Kaffe med fralla serverades.
Noterades 18 deltagare.

Den 12/10     Besök av Lyngby filmklubb.
Klubbmötet den 12/10 Besök av Lyngby filmklubb och Amager Video klubb.
Efter presentationer av klubbarna visades från Skånes Film bl a från sommarfilm-tävlingens vinnare Tom Sjö och 2:a pris Per Lundgren.
Sedan visades filmer från Lyngby och Amagers filmklubbar, och plötsligt var klockan 21.30 och vi tog farväl av våra danska vänner.
Lyngby vill se oss i oktober 2017 för att se på nya klubbfilmer.
Kaffe med fralla serverades.
Noterades 15 plus 8 från Lyngby deltog.

Den 16/11  filmvisning
Vid mötet beslutades följande om medlemsavgiften för 2017 skall vara oförändrad.

  • 300:- för medlem.
  • 400:- för familj.
  • 50:- för ungdom under 20 år.

Följande filmer visades:
”Route 66” Göran Larsson.
”Fontanasaisa, Sicilien” Per Lundgren.
”Autumn 2016” Tom Sjö.
”Kul på Hjul 2016” Arne Lindqvist.
Kaffe med fralla serverades.
Noterades 14 deltagare.

Den14/12    Julfest med lotteridragning.
Thomas Merlöv inledde kvällens möte med focus på scenval och fokus-inställning med kamera.
                      Arne Lindqvist rebus med dolda ord.
Signaturmeloditävling av kända TV program.
Noterades 17 deltagare.
Serverades Jultallrik samt kaffe med tårta.
Övrigt
Sommarfilmtävling
En färdig film på ca 5 min. lång med temat fritt val.

Lyngby Filmklubb
Är en vänklubb sedan 30 år tillbaka. Under många år hade vi varje sommar filmtävlingen “Filmsafari” där filmer tillverkades med ett visst tema och redigering direkt i kameran, varefter
vi träffas på hösten med tävling om bästa filmbidrag.
Sedan några år tillbaka har vi endast visning av årets filmer utan tävling.

Vår videoklubb
Månadsmötena har innehållit filmvisning av medlemmarnas filmer. Teknikdiskussioner om videoinspelning och redigering.
Vid möteskvällarna serverades kaffe med fralla.
Besöksfrekvensen vid mötena har varit god. Med en förhoppning att intresset bland medlemmarna fortsätter och rekrytering av nya medlemmar till vår förening under 2017 är mycket önskvärt.

Årsberättelse för Skånes Film & Videoklubb. Verksamhetsåret 2015
Styrelsen har bestått av följande:
Ordförande: Arne Lindqvist.
Sekreterare: Lennart Mattsson.
Kassör: Siegfried Vater.
Ledamöter: Göran Larsson, Per Lundgren, Thomas Merlöv och Berndt Månsson.
Suppleant: Tom Sjöö.
Under verksamhetsåret har 8 protokollförda styrelsemöten hållits. Protokoll nr 1, konstituerande styrelsemöte 2015-02-25. Protokoll nr 2, styrelsemöte 2015-03-04. Protokoll nr 3 styrelsemöte 2015-04-08. Protokoll nr 4, styrelsemöte 2015-05-13. Protokoll nr 5, styrelsemöte 2015-08-19. Protokoll nr 6, styrelsemöte 2015-09-09. Protokoll nr 7, styrelsemöte 2015-10-21. Protokoll nr 8, styrelsemöte 2016-01-04.Revisorer har varit Sven Klevtorp och Sten Holving.
Valberedningen har varit Bruno Henriksson (sammankallande) och Peter Olsson.
Antalet medlemmar vid årets slut har varit 24 registrerade medlemmar.
Medlemsavgiften har varit för enskild 300:-, för familj 400:- och för ungdom under 20 år 200:- kr.
Anslutningar: Klubben har varit ansluten till SFV (Sveriges Film- och Videoförbund).
Klubbmöten
Klubben har under året haft nio stycken medlemsmöten varav 8 i lokalen på Ringstorps Centrum med ett besöksantal i genomsnitt med ca 21.
Den 14/1
Diskussion om klubbens utveckling och framtid.
Kaffe med bulle serverades.
Noterades 20 deltagare.
Den 25/2
Årsmöte.
Anders Bloms bästa videotips visades.
Diskussion om hur man blir en bättre filmare.
                                          Kaffe med bulle serverades.
Noterades 21 deltagare.

Den 4/3
Rolf Hamark besökte oss. Han berättade och visade sina filmer från sin produktion.
Kaffe med bulle serverades.
Noterades 18 deltagare.

Den 8/4
Kvällens tema var TIMELAPSE.
Anders Fernbrants Helsingborgsfilm visades, den är tagen med denna teknik.                       Lars-Berne visade och berättade om sin film som tagits med timelapsetekniken.
En film om ” Sju dagar på 3 min”. Nytt gräs på Swedbank Stadion i Malmö som                       har filmats av Per Lundgren och Thomas Merlöv med timelapseteknik.
Kaffe med bulle serverades.
Noterades 22 deltagare.

Den 13/5
Klubbmöte på Råå Gymnastikförenings klubbstuga.
Lars-Berne tände grillen så vi kunde grilla medhavd grilkorv.
Följande kortfilmer visades i klubbstugan.
– ”10 min. semester” av Anders Blom.
– ”Grillning Råå 2011”.
                      – ”Första semesterdagen” av Arne Lindqvist.
Thomas Merlöv visade sin jib.
Noterades 17 deltagare.

Den 9/9
Anders Fernbrant besökte oss. Han berättade om senaste nytt på filmfronten,                       projekt och utrustning. Hur man kan få över 200 000 att se hans filmer på                       sociala medier.
Timelapse-tekniken diskuterades.
Sommarfilmtävlingen:
Åtta bidrag var inlämnade och visades.
– Keijo Salmela.
– Thomas Merlöv.
– Per Lundgren.
– Rolf Jansson.
– Lennart Mattsson.
– Berntd Månsson.
– Tom Sjöö.
– Bruno Henriksson.
Förstpris gick till Keijo Salmela med sin trevliga Musikvideo, ”Samma sommar                       med funkey Berry och jag”. Tilldelades blommor och presentkort från Kjell &                       Co.
Kaffe med bulle serverades.
Noterades 23 deltagare.

Den 21/10
Det var planerat öppet hus, men som den flyttades fram till den 24 november.
Under kvällen visade Lennart Mattsson 3 kortfilmer.
– ”Stambanan 150 år”.
– ”New York”.
– ”Sommarens skörd” (naturfilm).
Tom Sjöö visade följande filmer.
– ”En stund på jorden – Öland”.
– ”Höstmarknad – Öland”.
Sigge Vater visade sin senaste förvärv – drönare.
Kaffe med bulle serverades.
Noterades 10 deltagare.

Den 24/11
ÖPETR HUS. Start kl 18.00 med mingel mellan utställarna.
Anders Nordgren från Skandinavien Photo visade prylar för videoinspelningar.
JanssonData visade datorutrustning för videoredigering med Mac.
Kaffe med bulle serverades.
Noterades 27 deltagare.

Den 9/12
Julfest med lotteridragning.
                      Arne Lindqvist rebus med dolda ord om julmat/rätter.
Noterades 20 deltagare.

Övrigt
Sommarfilmtävling
En färdig film på ca 5 min. lång med temat fritt val.

Lyngby Filmklubb
Någon filmtävling med Lyngby Filmklubb blev det inte av. Svagt intresse från klubbarna och har lagts på is tills vidare.
Den 22 oktober besöktes Lyngby Filmklubb i Danmark. Filmvisning och klubbarnas gemensamma framtid diskuterades.
Ordfarande Arne Lindqvist bjöd in Lyngby Filmklubb till en höstträff 2016 i vår klubb.
 
 
Månadsmötena har innehållit filmvisning av medlemmarnas filmer. Teknikdiskussioner om videoinspelning och redigering.
Vid möteskvällarna serverades kaffe med bulle.
Besöksfrekvensen vid mötena har varit god. Med en förhoppning att intresset bland medlemmarna fortsätter och rekrytering av nya medlemmar till vår förening under 2016 är mycket önskvärt.

Lennart Mattsson
Sekreterare

.