Statuer Filmtävling

Beslutade statuter sommarfilmtävling (styrelsemöte 4 2022)

Anmälan med titel och filmens längd ska göras inom utsatt tid! Filmen får vara max 5 minuter lång. Filmen får endast innehålla egenproducerat filmmaterial. Gällande musik och andra ljudeffekter, skådespelare, statister, intervjupersoner etc. finns inga restriktioner. Filmen får inte innehålla reklam eller ha deltagit i sommarfilmtävlingen tidigare år.

Röstberättigade/poängberäkning

Alla medlemmar är röstberättigade, även de tävlande. Undantag kan göras från fall till fall för speciellt inbjudna personer som också kan vara röstberättigade. Detta undantag beslutas av styrelsen. Alla röstberättigade väljer ut de 3 bästa filmerna som rangordnas 1-3. De tävlande får inte rösta på sin egen film. Vid poängberäkningen får förstapristagaren 4 poäng, 2an 2 poäng och 3an 1 poäng. Flest poäng vinner. I normalfallet utser man 1-3 pristagare. Vid speciella tillfällen kan även någon filmkunnig person helt utanför och före de olika placeringarna omnämna bästa film i olika kategorier med en väl formulerad motivering.

Styrelsen

December 2022

ANSÖKAN OM RESEBIDRAG  2023

Under2020 var det beviljat ett resebidrag till de som besökte IBC mässan på vars 10000 kronor. Uppdraget var då att man gjorde ett antal reportage som kunde användas som programpunkter på våra medlemsmöten! Totalt 20000 kronor var upptagna i budgeten för detta.  Tyvärr blev mässan inställd och inget resebidrag betalades ut.

2021 var detta ett resebidrag ett medlemsuppdrag. Syftet var då att de två personer som får bidraget skulle arrangera 2 framtida medlemsmöten med filmföreläsning kring filmkunskap. Bidraget var på 20000 kronor 2021 och 10000 kronor 2022. 

MEDLEMSUPPDRAG 2023

SFVK styrelse utlyser ett resebidrag på 10000 kronor för 2 personer. Uppdraget innebära att 2 personer arrangerar två av våra medlemsmöten 2023. Inriktningen på dessa möten ska då vara teknik där man tar fram och visar på olika exempel och typer av filmning och olika kamerainställningar m.m. Det är inte fel om man besöker en exotisk plats och även visa film därifrån. Tanken med att det ska vara minst två personer i grupp är att stärka klubben och klubbkänslan.

Ansökan ska vara skriftlig och ställas till SFVK styrelse senast en vecka före årsmötet 2023. Ansökan ska innehålla syfte och mål med resan och något detaljerat vilka ämnen man vill fokusera på.

Styrelsen SFVK

December 2022