Publicerad den

SOMMARFILMTÄVLING 2023

Hej alla filmkompisar i SFVK!

Nu drar det ihop sig till filmklubbens stora begivenheter, SOMMARFILMTÄVLING 2023.

Vi hade nära nog 10 anmälda filmer förra året! Åtta av filmerna visades på ÖRESUNDSKANALEN. Se bifogad länk!

Jag hoppas vi blir fler filmer i år. Filmen ska du ha gjort själv och får vara max 5 minuter lång, övriga statuter se text nedan inbjudan.

Vi medlemmar röstar fram pristagarna 1-3. Inför tävlingen har vi även bjudit in Kim Alexander som är en professionell filmare. Han kommer dessutom utse de bästa filmerna i tre olika klasser. Han kommer även prata om rätten att filma på allmän plats.

Är din film ännu inte klar? Det är nästan en månad kvar så det är bara att starta detta lilla miniprojekt. Tänk på att inte krångla till det utan gör filmen ”innanför boxen”. Det enkla blir oftast det bästa!

Anmälan med filmtitel och längd ska vara mig tillhanda senast 12/9!

Lycka till!

Vi ses
Hälsar
Per

Beslutade statuter sommarfilmtävling
(styrelsemöte 4 2022)


Styrelsen
December 2022

Anmälan med titel och filmens längd ska göras inom utsatt tid! Filmen får vara max 5 minuter lång. Filmen får endast innehålla egenproducerat filmmaterial. Gällande musik och andra ljudeffekter, skådespelare, statister, intervjupersoner etc. finns inga restriktioner. Filmen får inte innehålla reklam eller ha deltagit i sommarfilmtävlingen tidigare år.

Röstberättigade/poängberäkning

Alla medlemmar är röstberättigade, även de tävlande. Undantag kan göras från fall till fall för speciellt inbjudna personer som också kan vara röstberättigade. Detta undantag beslutas av styrelsen. Alla röstberättigade väljer ut de 3 bästa filmerna som rangordnas 1-3. De tävlande får inte rösta på sin egen film. Vid poängberäkningen får förstapristagaren 4 poäng, 2an 2 poäng och 3an 1 poäng. Flest poäng vinner. I normalfallet utser man 1-3 pristagare. Vid speciella tillfällen kan även någon filmkunnig person helt utanför och före de olika placeringarna omnämna bästa film i olika kategorier med en väl formulerad motivering.