Partners/Sponsorer

Klubben vill knyta företag till sig genom ett aktivt samarbete. Ur klubbens synvinkel vill vi vara förknippade med sådana företag som betraktas som professionella på området och på samma sätt kan företaget dra nytta av att vi valt ett samarbete med just detta företag.

Klubbens medlemmar kommer vara våra partners bästa ambassadörer. Vi tror detta blir allt viktigare i framtiden då det blir lättare att handla utomlands via internet. Vi kommer profilera dessa partners i alla kommunikativa sammanhang samtidigt som företagen ges samma möjlighet om oss. Våra partners ges möjlighet delta på medlemsmöten och vi har kanske möjlighet besöka er med studiebesök. Vi kan också ta på oss rollen testa nya produkter och lansera resultaten, listan kan göras lång.

För mer information kontakta Pert Lundgren  per.lundgren@jurab.se eller Thomas Merlöv movie@raatec.com

 Just nu har klubben inga sammarbetspartners