Publicerad den

KALLELSE EXTRA ÅRSMÖTE och medlemsmöte i NYA KLUBBLOKALEN, onsdagen 11 oktober 2023 klockan 19.00. 

KALLELSE EXTRA ÅRSMÖTE och medlemsmöte i NYA KLUBBLOKALEN, Helsingborgs Fotoklubb Kapplöpningsgatan 6 i Helsingborg onsdagen 11 oktober 2023 klockan 19.00. 

KVÄLLENS PROGRAM

Extra årsmöte
Se dagordning nedan samt bilagan om samgåendet.

Kvällen ämne ” Rätten att filma på allmänplats” 
Tyvärr blev Kim Alexander sjuk inför den planerade föreläsningen på septembermötet. Han kommer till detta oktobermöte istället! 

Prisutdelning i 3 olika kategorier l sommarflmtävlingen!
Kim bedöma filmerna i sommarfilmtävlingen i tre olika kategorier

Snabbredigering
Thomas visar hur man snabbredigerar film.

Medlemsfilm/Inspirationsfilm
Om vi hinner
1an och 2an, Per och Jimmy visar sina oklippta simmarfilmer.

Kommande program
8/11 Kvällen ämne Ljud
12 eller 13 /12 Julfest. Vi återkommer med exakt datum och program 

Extra årsmöte DAGORDNING 11 oktober 2023

 1. Val av mötesordförande.
 2. Val av protokollförare.
 3. Val av två justerare tillika rösträknare.
 4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Sammanslagning av SFVK och HF
  • Föredragning av förutsättningarna för ett samgående
  • Videosektion i nya organisationen
  • SFVK klubbkassa öronmärks i nya organisationen
  • Datum för offentliggörandet
  • Beslut om samgående
 7. Mötet avslutas

Välkomna
Hälsar
Styrelsen i SFVK