Styrelseinfo

Styrelse-,  revisor- och valberedningsfunktionärer 2022

Ordförande

Per Lundgren
0725-14 23 11
per.lundgren@jurab.se

Vice ordförande

Thomas Merlöv
042-21 81 23
0709-29 90 99
tm@raatec.com

Sekreterare

Patrick Johansson
070-750 67 00
johansson.patrick@spray.se

Kassör

Christer Nordlund
0707-981650
nordlund1942@gmail.com

Styrelseledamöter

Göran Larsson (teknisk ansvarig av utrustning)
042-20 71 01
070-225 23 83
goran@ultec.se

Jimmy Svensson (webbansvarig)
0733-12 29 38
jimmysvensson@hotmail.com

Leif Heering (Kontaktperson Fotoklubben)
076-8652223
leif.heering@gmail.com

Revisorer

Rolf Jonasson (sammankallande)
042-22 03 15
0703-44 16 72
jonasson.rolf@telia.com

Lars-Berne Mårtensson
073-735 79 83
larsberne@telia.com

Valberedning

Håkan Rosenqvist (sammankallande)
0705 51 55 78
hakan.rosenqvist@towebi.se

Siegfried Vater
0708-33 60 06
vatersiggea@gmail.com