Styrelseinfo

Styrelse-,  revisor- och valberedningsfunktionärer 2019

Ordförande

Per Lundgren
0725-14 23 11
per.lundgren@jurab.se

Vice ordförande

Thomas Merlöv (webbansvarig)
042-21 81 23
0709-29 90 99
tm@raatec.com

Sekreterare

Patrick Johansson
070-750 67 00
johansson.patrick@spray.se

Kassör

Siegfried Vater
0418-43 22 08
siggeA@tele2.se

Styrelseledamöter

Göran Larsson (teknisk ansvarig av utrustning)
042-20 71 01
070-225 23 83
goran@ultec.se

Revisorer

Rolf Jonasson (sammankallande)
042-22 03 15
0703-44 16 72
jonasson.rolf@telia.com

Lars-Berne Mårtensson
073-735 79 83
larsberne@telia.com

Valberedning

Peter Olsson (sammankallande)
042-34 01 44
070-931 89 33
peter_olsson@swipnet.se

Arne Lindqvist
042-21 94 68
0727-11 94 68
arne4053@gmail.com