Styrelseinfo

Styrelse-,  revisor- och valberedningsfunktionärer 2022

Ordförande

Per Lundgren
0725-14 23 11
per.lundgren@jurab.se

Vice ordförande

Thomas Merlöv
042-21 81 23
0709-29 90 99
tm@raatec.com

Sekreterare

Patrick Johansson
070-750 67 00
johansson.patrick@spray.se

Kassör

Christer Nordlund
0707-981650
nordlund1942@gmail.com

Styrelseledamöter

Göran Larsson (teknisk ansvarig av utrustning)
042-20 71 01
070-225 23 83
goran@ultec.se

Jimmy Svensson (webbansvarig)
0733-12 29 38
jimmysvensson@hotmail.com

Revisorer

Rolf Jonasson (sammankallande)
042-22 03 15
0703-44 16 72
jonasson.rolf@telia.com

Lars-Berne Mårtensson
073-735 79 83
larsberne@telia.com

Valberedning

Bertil Erlandsson (sammankallande)
073-655 90 00
bertil.erlandsson@elbeautomatic.se

Håkan Rosenqvist
0705 51 55 78
hakan.rosenqvist@towebi.se