LATHUND GÄLLANDE DRÖNARREGLER FÖR SFVK

LATHUND GÄLLANDE DRÖNARREGLER FÖR SFVK

1 Registrera dig som operatör!

2 Ta drönarkort

A1+A3 = 40 frågor

A2 = 40+30 frågor + en praktisk checklista (tillhörande praktik)

Vi är klassade som öppen kategori

I den öppna kategorin är risken som lägst, eftersom man inte får flyga utom synhåll, inte högre än 120 meter och inte heller på ett sätt som utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom. Drönare får inte heller väga mer än 25 kg.

REGLER

Varje flygning måste ha en ansvarig operatör

Vid all flygning med drönare måste det finnas en ansvarig operatör, en så kallad drönaroperatör. Ska du flyga drönare som väger över 250 gram måste du registrera dig. Registreringen kostar 50 kronor om året och du erhåller ett registreringsnummer som du ska märka upp din drönare med.

För att få flyga drönare måste du utbilda dig till drönarpilot.

Övergångsregler gäller 1 januari 2021–31 december 2022

Under en övergångsperiod på två år är användningen av drönare som inte är märkta med C-klassning begränsad (OBS DET FINNS INGA C MÄRKTA DRÖNARE ÄNNU). 

Tänk på att en registrerad operatör i samtliga fall behöver ansvara för flygningen. Fjärrpiloten ska vara minst 16 år gammal, utom för privatbyggda drönare som väger under 250 gram.

  • Drönare som väger under 250 gram får flygas över utomstående personer som finns i området, men aldrig över folksamlingar. I följ mig-läget får de flygas högst 50 meter i sidled från fjärrpiloten. Ingen utbildning krävs!
  • Drönare som väger från och med 250 gram, men under 500 gram kräver att fjärrpiloten har genomfört utbildning och har A1-drönarkort. De får inte flygas över folksamlingar och får inte flyga över utomstående personer som finns i området.
  • Drönare som väger från och med 500 gram, men under 2 kg kräver att fjärrpiloten har genomfört utbildning och har A3-drönarkort. De får flygas på ett säkert avstånd på minst 150 meter i sidled från bostads-, affärs-, industri- eller rekreationsområden. Avståndet är främst till för att skydda människor som inte är en del av flygningen och som inte på förhand ha godkänt det. Om fjärrpiloten har genomfört godkänd A2-utbildning med tillhörande praktik, får avståndet minskas till minst 50 meter i sidled.
  • Drönare som väger från och med 2 kg, men under 25 kg kräver att fjärrpiloten har genomfört utbildning och har A3-drönarkort. De får enbart flygas med ett säkert avstånd på minst 150 meter i sidled från bostads-, affärs-, industri- eller rekreationsområden.

OBS Med folksamlingar menas sammankomster där personer är förhindrade att ta sig därifrån p.g.a. den tättpackade folkmassan.

GO Pro drönaren väger 1978 gr. Med batteri och kamera.