Publicerad den

Medlemsmöte 2022-10-11

Medlemsmöte 2022-10-11 kl 19.00

Närvarande endast 7 medlemmar. Platsen för mötet var i klubblokalen Ringstorp. 
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens möte

Samarbete med Helsingborgs fotoklubb

Vi har bokat in 2023 års klubbträffar i HF lokaler andra onsdagen i månaden. 

Hyran har fastslagits till 350 kronor per tillfälle. Vi var också överens att föreslå våra respektive valberedningar att föreslå att HF ordförande väljs in i SFVK styrelse på årsmötet i februari och att SFVK ordförande väljs in i HFs styrelse 2023. Vi har också talat om att göra någon gemensam insats till att hjälpa Ukraina med matlådor. 

Christoffer, vår drönarspecialist har varit i kontakt med Sofiero och Höstljus. Planen är att tillsammans med fotoklubben utanför besökstid, besöka Sofiero. En preliminär dag är 31/10 men jag återkommer när detta är bestämt.   

Bokade cirkelkvällar i redigering, Premier Pro/Premiere Elements,  Final Cut/Imovie och Pinnacle

Göran konstaterar att intresset för kursen Pinnacle redigering är lågt, inga anmälningar varför projektet utbildningsprojektet för Pinnacle läggs ner.

 Både Thomas och Per har anmälningar till sina kurser.

Pers fotolåda

Undertecknad visar upp sin fotolåda som består av: 

Sony PXW-Z 90, Sony RX 100/4, GO PRO 7, Mobilkamera Samsung S21, GoPro drönare KARMA, videostativ 1 och 2, Gimbal till gopro och en annan till RX100, Hävstång/kamerahiss, Släde 1 och 2, Röde mick till både Sony och go pro, Belysning 1 och 2 varav en vattentät, reflektor, Tv monitor och en Dator.

Att göra research och skriva manus samt vikten av att boka filmningar (Per)

Undertecknad berättade om planering inför en resa. Viktigt att boka in eventuella filmningar då det är risk att inte få filma det du tänkt.

Bakom kulisserna Thomas och Per berättar om resan till Italien 16-23/9 (lite film bakom kulisserna)

Filmen dag 3 visades + Thomas nygjorda film!

”medlemsfilm”

Lennart visade delar av sin film Hässleholms stadsmusikkår och berättade om hur han utnyttjat tekniken 4K i redigeringen. 

Undertecknad visade filmen ”Fiske på Gran Canaria” 

 Kommande medlemsmöten är planerade till följande datum

30 november och 15 december

Ordförande avslutade mötet och tackade alla som närvarade
Vid pennan Per