Publicerad den

INBJUDAN Filmredigering

INBJUDAN FILMREDIGERING

Förkovra dig i filmredigering

I samband med vårt samarbete med Helsingborgs Fotoklubb har frågan aktualiserats om kurser i filmredigering. Vi kommer därför nu att starta upp 3 olika filmredigeringscirklar som kanske inte är regelrätta kurser utan mer träffar i syfte att hjälpa deltagarna att komma igång eller hjälp med aktuella problem och frågeställningar. Det gäller programmen Premier Pro/Premier Elements,  Final Cut/Imovie och Pinnacle. Ju fler i är i varje cirkel ju bättre kommer kursen att bli då den samlade kunskapen kan ge svar på flera frågeställningar. Respektive grupp kommer att bli ett viktigt och eget nätverk för det framtida arbetet.

Cirkelledare för Premier Pro och Premier Elements är Per Lundgren tel. 0725-142311 mail: per.lundgren@jurab.se (med Hjälp av Håkan Rosenqvist) med första träffen 17/11 kl. 18-21

Cirkelledare för Final Cut och Imovie är Thomas Merlöv tel. 0709-29 90 99 mail: tm@raatec.com med första träffen 26/10 kl. 18-21

Cirkelledare för Pinnacle är Göran Larsson tel. 070-225 23 83 mail:goran@ultec.semed första träffen 12/10 kl. 18-21

Vi har tidigare haft ett möte hos HF där vi gick igenom förutsättningarna för de olika systemen. Generellt är det så att Final Cut och Imovie avser Mac. Medan övriga program troligen kan köras i vilken miljö som helst. Har ni inte valt system rådfråga ovannämnda ledare om du är osäker. Dom finns tillgängliga att svara på frågor före första träffen. Vi förutsätter att du valt och installerat ditt system innan första träffen.

Vi vet att det finns andra aktuella system på marknaden. DaVinci är ett avancerat system och Adobe Premier Rusch ett annat betydligt enklare system. Vi har för närvarande inga resurser hantera dessa program på våra träffar.

Alla träffar äger rum i Fotoklubbens lokaler på Kapplöpningsgatan 6, 252 30 Helsingborg. Eventuella frågor och anmälan gör du till respektive ledare och alla träffar är gratis för medlemmar i SFVK och HF.

Välkommen in med din anmälan via mail till respektive ledare

Hälsar
Per Lundgren
Ordf. i SFVK