Publicerad den

Medlemsmöte 2021-09-22, Ringstorp

Medlemsträff 2021-09-22 kl 19.00 i klubblokalen på Kurirgatan 1, sändes även live över Facebook 

Vid kvällens medlemsmöte deltog 15 st medlemmar i klubblokalen samt några via live sändning i Facebook


SVFK ordförande Per Lundgren öppnade mötet och hälsade alla medlemmar välkomna. 

Kvällens program
Föreläsning av Gustav Annerblom lärare på Fridhems Folkhögskola
Sommarfilmstävling
Visning medlemsfilm

Föreläsning
Det var egentligen tänkt att Caroline Eriksson, som är filmpedagog på Fridhems Folkhögskola, skulle föreläsa om ”att göra film tillsammans”. Tyvärr fick Caroline förhinder så Gustav Annerblom fick ersätta Caroline. Gustav är lärare i fim på Fridhems Folkhögskola.
Gustav gick igenom några viktiga punkter att tänka på när man producerar film.

Berätta i bild istället för i ord genom aktion och handling
Det måste finnas scenanvisningar. I scenanvisningar ska det framgå en beskrivning av det som ska synas på film. Allt ljud förutom dialogen ska det finnas anvisningar om.

Filmen ska ha en vändpunkt.
Förändringar som skickar handlingen i en ny riktning

Mål med filmen
Det ska finnas vilja och medel. Vilja ska vara kopplat till målet
Vilken angelägenhetsgrad har de olika scenerna. Hur stort värde för handlingen har denna angelägenhet
Vilken undertext har filmen. Med detta menas innebörden av vad som sägs och hörs i filmen. Det ska finns en skillnad mellan dialog och den berättande bilden

Medlemmarna fick ett uppdrag av Gustav att göra en 2-4 minuter lång film i grupp.

Utgångspunkten för handlingen i filmen är ett manusskal där det finns en färdig dialog som ska vara med i filmen. Filmen ska bestå av 3 scener. Scen 1 och 3 ska vara interiör och scen 2 ska vara exteriör 

Grupperna få själv bestämma vilken gener filmen ska ha och vilka scener som ska ingå. Gruppen har också rätt att stryka, ändra eller lägga till replik vid ett tillfälle.

Redovisning av filmer är tänkt till novembermötet

Sommarfilmstävling
En sommarfilmstävling var utlyst bland medlemmarna sedan tidigare och 10 bidrag var anmälda
Följande bidrag tävlade

1 Motorstoppet Göran Larsson

2 Sandstorm Annelöv-Kvärlöv Bertil Erlandsson

3 Dokumentärfilmaren Per Lundgren

4 Övergångstället Peter Olsson

5 Komma vidare Jimmy Svensson

6 Kris i dessa Tider Christer Nordlund  Filmen utgick av tekniska skäl

7 Öbor Håkan Rosenqvist

8 Hörby MTB Thomas Merlöv

9 Sillfilékurs på Öresund Rolf Jonasson

10 Taxi Joakim Ott

Föreläsaren Gustav Annerblom utsåg tre favoriter med följande motiveringar;

Sandstorm Annelöv-Kvärlöv – Bästa observerande dokumentär
Sandstorm skildrar ett poetiskt naturfenomen genom långsamma åkningar och sökande rörlig kamera. I kombination med längtansfull musik skapar filmaren en känsla av vördnad och förundran. Genom sin tydliga avgränsning åskådliggörs filmens förmåga att återge den mänskliga blicken. En kombination av enkelhet och magi.

Komma vidare – Bästa existentiella spelfilm
Ett psykologiskt drama – där den inre konflikten får en yttre förhöjd dramatisering i vardagsmiljö. Genom det visuellt monotona kamera och klipparbetet i dialogscenen som breder ut sig genom filmen uppstår en hypnotisk effekt som bidrar till den gåtfulla och märkligt spänningsfyllda scenen.

Taxi – Bästa animation
Med stilsäker animation, karaktäristiska miljöer och genomarbetad ljudläggning utspelar sig en taxifärd med säregen stämning och tydlig komisk poäng. En blivande publikfavorit på kortfilmsfestivaler.

Medlemmarna fick också rösta på de tävlande bidragen och följande tre filmer fick pris. Filmerna ligger på Vimeo med länkar nedan.

1:a pris Motorstoppet av Göran Larsson


2:a pris Dokumentärfilmaren av Per Lundgren


3:e pris Taxi av Joakim Ott

Från vänster Per, Göran och Joakim. Priserna bestod av olika slags buteljerad dryck Grattis till alla vinnare. 

Medlemsfilm
Visades en medlemsfilm av Per & Thomas som i somras varit på Färöarna och filmat

Nästa medlemsmöte kommer till stora delar att handla om filmäventyret på Färöarna 

Nästa medlemsmöte är planerat till den 27 oktober

// Patrick