Publicerad den

Medlemsmöte 2020-01-08, Ringstorp

Medlemsträff 2020-01-08 kl 19.00 i klubblokalen Ringstorp, Kurirgatan1 

Vid kvällens medlemsmöte deltog 16 st medlemmar

SVFK ordförande Per Lundgren öppnade mötet och hälsade alla medlemmar välkomna. Välkomnades gjorde även kvällens gäst och föreläsare journalisten Olof Engvall. Olof var inbjuden att föreläsa om intervjuteknik då Olof har ett förflutet som radio/TV- journalist från SR, SVT och Dagens Industri som invigde SVT24 (1999) och DITV (2005) som nyhetsankare, därefter kommunikationschef i börsnoterade och privata företag. Idag IR & PR-chef börsnoterade Inwido. Erfaren videoproducent och story Teller.

Föreläsning Intervjuteknik
Olof gav, i sin föreläsning om intervjuteknik, prov på vad man ska tänka på för en givande intervju. Här följer några viktiga punkter som Olof tog upp;

 • Intervjuteknik, tio tips

Bygger på Intervjuteknikav Björn Häger

 • 1.      Var överens om anledningen till intervjun

Vad är syftet med intervjun? Är intervjuobjektet rätt för frågan? Testa/smaka på frågorna i förväg och fundera över om intervjupersonen accepterar frågans formuleringar. Vill du komma in på känsliga ämnen kan det kräva extra lång startsträcka.

 • 2.      Planera intervjun.

Varför gör du intervjun? Vad vill du ha ut av den? Vill du ha en berättelse, låt berättaren berätta den i kronologisk ordning. Handlar intervjun om sakfrågor är det viktigt att hålla sig till det logiska resonemanget. Undvik sidospår, städa upp med ”överblivna” frågor och infall efteråt.

 • 3.      Tvätta bort laddade ord.

Innehåller frågan ett starkt värdeladdat ord, kan det föra bort fokus från frågans innehåll och tvinga intervjupersonen att kommentera ordet istället för att svara på frågan. Så blir det till exempel ofta med frågor som ”varför ljög du?” eller ”varför är du så bitter?”

 • 4.      Använd öppna frågor.

Fråga Hur reagerade du? istället för Blev du upprörd?. Öppna frågor ger bättre och mer citatvänliga svar. Öppna frågor börjar med…

• Hur
• Vad
• Varför
Undvik slutna frågor, frågor som kan besvaras med ja eller nej.

 • 5.      Håll frågorna enkla. Undvik dubbelfrågor.

Ställ en fråga i taget. Ställer du flera frågor på samma gång får du i regel bara svara den sista av dem, om inte någon annan av dem är lättare att svara på. Undvik dubbelfrågor och behåll kontrollen över intervjun genom att ställa en fråga i taget.

 • 6.     Fokusera frågan – var tydlig

Öppna frågor blir inte bättre ju bredare de är. Snarare tvärtom. Fokusera på en konkret tidpunkt, händelse eller sakfråga. ”Vem är du?” är en på tok för bred fråga som sällan ger något vettigt svar. ”När visade du civilkurage senast?” är mer konkret.

 • 7.     Våga vara tyst

Pausen kan vara ett kraftfullt medel i intervjuer. Ofta avbryter vi för tidigt när en fråga följs av tystnad. Orka vänta ut svaret och ge intervju-personen tid att tänka efter.

 • 8.     Håll fast vid huvudfrågan.

Vad är syftet med intervjun? Vad är huvudfrågan? Lyssna och ge inte upp förrän du fått svar. Med makthavarare, som lärt sig slingrandets konst, kan detta ibland vara enda sättet att få svar.

 • 9.      Koppla till någon annan/Ta ”känslomässig gisslan”

Vad är ditt besked till aktieägarna? Hur svarar du en ensamstående mamma varför hon ska betala mera i skatt när du lovade tvärtom före valet? Frågan ställs å andras vägnar – och av någon som intervjupersonen måste visa respekt. Lättare ställa kritiska frågor.

 • 10.       Lyssna aktivt – stay on track.

Träna dig i att bli en bättre lyssnare och du kommer att bli en bättre intervjuare. En god lyssnare lägger mer koncentration på vad intervjupersonen säger än på hur nästa fråga ska formuleras. En god lyssnare tonar ner sig själv och gör den andra till huvudperson. En god lyssnare försöker förstå.

 • Briljerar du för mycket med dina kunskaper i frågorna finns risk att din intervjuperson sluter sig.

Efter föreläsningen visade Olof praktiskt prov på hur en intervju går till. Olof intervjuade Ordförande Per Lundgren om den stundande omröstning angående försäljning av Öresunds kraft. Intervjun filmades av Thomas Merlöv och Göran Larsson och under kaffepausen så redigerade Thomas intervjun. Därefter visades den filmade intervjun.

Så här blev intervjun!

Visning av medlemsfilm
Per Lundgren visade sin film från Japan ”Japanska historiska diamanter”, filmad i 4K.
Nedan finner du länk till filmen:

//Patrick