Publicerad den

Kallelse Års- och Medlemsmöte, onsdagen 10 Februari

KALLELSE ÅRSMÖTE 2020 och medlemsmöte onsdagen 10e februari 2021 klockan 19.00

Mötet sker via Zoom med länk som skickas ut minst 30 minuter före mötet. Du har möjlighet att koppla upp dig redan 18.30

KVÄLLENS PROGRAM

Årsmöte
Se dagordning nedan

Tips och trix
Filadministration av ett filmprojekt, Thomas och Per visar hur dom arbetar.

Medlemsfilmer
Vi visar klipp från ett medlemsfilmsprojekt.  

Glöm inte betala medlemsavgiften för 2020
Bank: Swedbank, Bankgiro: 233- 4548 Swish: 1233222205
Medlemsavgift: enskild: 300:-, familj: 400:-, ungdom under 20 år: 50:-

Kommande program
24/3 Oklart då vi inte vet om det är möjligt att träffas

ÅRSMÖTES DAGORDNING 10 februari

 1. Val av mötesordförande.
 2. Val av protokollförare.
 3. Val av två justerare tillika rösträknare.
 4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Föredragning av verksamhetsberättelse för det gångna året.
 7. Fråga om ekonomisk berättelse. Balans- och resultaträkning, revisorernas
  revisionsberättelse. 7a Vinstdisposition. Årets vinst överföres till ny räkning år 2021.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår.
 10. Val av ordförande och styrelseledamöter.
 11. Val av två revisorer för ett år.
 12. En valberedning av två personer väljs på ett år. En av dessa utses vara
  sammankallande.
 13. Verksamhetsplan för 2021
 14. Inkomna motioner till styrelsen före 3/2.

VÄLKOMMEN

Hälsar
Styrelsen