Publicerad den

God Jul alla medlemmar i SFVK!

God Jul alla medlemmar i SFVK!

Detta har varit ett mycket speciellt år. Vi fick i våras ställa in några möten i hopp om att köra igen som vanligt under hösten! Vi kompletterade mötena med att sända något via nätet.

Nätsändningarna var nyttiga för vår egen utveckling och vi lärde oss mycket av det. Ett särskilt tack till Thomas som varit drivande i denna fråga. Tyvärr fick vi avsluta året med ett inställt klubbmöte som vi inte hann ställa om till ett digitalt möte. 

Vi i styrelsen har haft våra möten digitalt under året. Vi har dokumenterat många framtida aktiviteter som jag hoppas vi kan genomföra inom en snar framtid. Det har också framförts önskemål att köra klubbmötena via Zoom.
Zoom är ett av många olika digitala kommunikationslösningar. Vi ser positivt på detta men det krävs mycket förberedelse och planering om mötet ska hålla hög klass digitalt. Vi jobbar vidare på alla fronter. 

Ekonomin i klubben är bra. Vi har de senaste åren fått mycket bidrag för vår verksamhet genom Kulturens bildningsverksamhet. I år hade vi en budget i balans med stora planer på olika aktiviteter som vi inte kunnat genomföra.Resultatet av detta har inneburit att vi inte gjort av med några pengar, pengar som nu ligger kvar i kassan. Däremot har vi investerat i en 4 meter lång filmduk som vi ska sätta upp i den stora lokalen. Tyvärr är vi bara garanterade stora lokalen 2021 men vi jobbar på att få vara kvar där även 2022. 

Som många av er känner till sitter jag som vice ordförande i Sveriges Film och Videoförbunds (SFV) styrelse! Vår filmfestival drabbades i våras! Vi sökte statligt stöd för uteblivna biljettintäkter. Vi fick glatt 50000 kr. Nu sent i höst gick staten ut med ny krisfond inom kulturen. Här fick vi i Förbundet (SFV) 339 000 kronor. Detta ger oss möjlighet att utveckla förbundet som i sin tur kan hjälpa medlemmarna i sitt filmande! Jag ställde ändå frågan, hur mycket pengar finns det? Man ska inte klaga men jag är överraskad över hur mycket pengar och bidrag det finns i den kulturella värden.
Tidigare har jag varit aktiv inom idrotten där de ideella krafterna oftast är den enda inkomstkällan. Jag har nu i efterhand förstått att vi som klubb SFVK, också skulle kunna ha fått omställningsbidrag för att ställa om till digitala möten men några sådana bidrag har vi inte sökt.  

Vi i styrelsen ser fram emot ett nytt år med följande mötesdagar Stora lokalen onsdagar 13/1, 10/2, 24/3, 21/4, 22/9, 27/10, 17/11 och 8/12 

Vi i styrelsen följer utvecklingen och återkommer med detaljer kring mötena! 

Vi får se fram emot ett nytt spännande år.
Hälsar
Styrelsen 
Genom Per Lundgren