Publicerad den

INSTÄLLT Medlemsmöte onsdagen 8 april

Hej alla medlemmar i SFVK!

Hoppas att allt är bra trotts medias dystra nyhetsflöde!

Vi kommer nu i första hand ställa in nästa medlemsmöte 8 april!
Därefter avvaktar vi hur vi gör med mötet i maj!

Vi behöver inte ligga på latsidan för det! Nu hoppas jag att alla har möjlighet planera och göra en film till vår ”sommarfilmtävling” till septembermötet! Filmen får vara max 5 minuter!

Jag återkommer lite längre fram hur det blir med majmötet. Vi hade ett trevligt upplägg av program inför våren och hösten som vi bara flyttar fram och hittar en ny framtida plan för programmet!

Du kan se lite av upplägget nedan, men som sagt vi stuvar om och flyttar fram!

Möte 1
Nu ska vi göra film samt lära oss recensera en films alla olika delar

Vi är uppdelade i 5 olika grupper (cirklarna). Varje grupp ska göra samma film under ledning av en lärare som blir deras handledare på vägen! Läraren tar fram en story som grupperna diskuterar och lägger upp en strategi för.

För att veta vad som är viktigt i en film kan vi med fördel kolla på en film som vi analyserar tillsammans. Det kan med fördel vara en medlemsfilm! På samma sätt ska de 5 gruppernas filmer granskas!  

Möte 2
”Nu ska vi göra film”

Här filmar vi enligt vad vi kommit framtill i grupperna. Handledaren finns på plats o kan hjälpa vid frågor. 
Därefter är det upp till grupperna filma så mycket man vill under sommaren.
Ett första utkast ska vara klart 1 augusti och skickas in till handledaren för feedback. Därefter har varje grupp fram till 9/9 på sig att färdigställa filmen!

På vägen kan man hela tiden rådfråga handledaren

Möte 3
”Nu ska vi göra film”. 

Denna kväll visas de 5 gruppernas filmer och recenseras med handledaren på plats!

Vi i styrelsen hoppas på alla medlemmars förståelse, av detta tråkiga beslut!

Hälsar

Styrelsen SFVK