Publicerad den

Årsberättelse 2019

 Årsberättelse för Skånes Film & Videoklubb. Verksamhetsåret 2019 

Styrelsen har bestått av följande: 

Ordförande Per Lundgren. 
Sekreterare Patrick Johansson. 
Kassör Siegfried Vater. 
Övriga Ledamöter Göran Larsson och Thomas Merlöv 

Under verksamhetsåret har 4 protokollförda styrelsemöten hållits. 
Protokoll nr 1. 2019-02-13 (konstituerande).
Protokoll nr 2. 2019-05-02.
Protokoll nr 3. 2019-09-10.
Protokoll nr 4. 2019-12-18. 

Revisorer har varit Rolf Jonasson (sammankallande) och Lars-Berne Mårtensson. 

Valberedningen har varit Peter Olsson (sammankallande) och Arne Lindqvist. 

Antalet medlemmar vid årets slut har varit 24 registrerade medlemmar. 

Medlemsavgiften har varit för enskild 300: -, för familj 400: – och för ungdom under 20 år 50: – kr. 

Anslutningar: Klubben har varit ansluten till SFV (Sveriges Film- och Videoförbund). 

Klubbmöten 

Klubben har under året haft 9 medlemsmöten varav 8 i lokalen på Ringstorps Centrum och 1 utanför klubblokalen. Därutöver har 2 utflykter arrangerats. 

Besöksantal på medlemsmöten har i genomsnitt varit 16 deltagare (67% närvaro). 

Klubbmöte 2019-01-16 vid Ringstorp 

Antalet närvarande 15. 

Kvällens inbjudna gäst var Timo då föreläsare skull ha varit Klas Karterud som tyvärr fick förhinder med ett projekt för SVT. Timo arbetar med olika hemsidor. Har av SF&VK fått uppdraget att se över upplägget av klubbens hemsida. Lämpligt utgångsmaterial är att arbeta i WordPress. Kvällens uppdrag var i första hand diskussion om vad medlemmar anser skall vara med på hemsida, fikastund varefter visa medlemmars filmer. 

På klubbens hemsida bör följande ingå:
– Inloggning på klubbens hemsida skall var öppen.
– Medlemmars filmer med en länk till Vimeo eller YouTube.
– Filmklipp som presenteras vid medlemsmöten.
– Styrelsen sammansättning för respektive verksamhetsår.
– Årsmötesinformation.
– Verksamhetsberättelse.
– Årsmötesprotokoll.
– Årsbokslut. Balans- och resultaträkning.
– Revisionsberättelse.
– GDPR. Lagen om personuppgiftsregistrering.
– Medlemsmötesanteckningar, protokoll.
– Information om kommande program, kallelse.
– En logo-typ ”Rörligt filmklipp” som Lars-Berne har tillgång till. 

Kurser: Ordförande återkommer med kursprogram. 

Kvällens presentation av medlemsfilmklipp. 

 1. ”Storfiskaren 2004” av Arne Lindqvist. 
 2. ”Höstbilder 2018” av Tom Andersson Sjö. 
 3. ”Lekande paddor” av Lennart Mattsson. 
 4. ”Whiskyn som gifter sig med det italienska vinet” av Per Lundgren. 
 5. ”Häckande sångsvanspar” av Lennart Mattsson. 

Filmerna diskuterades! 

Presentation av filmutrustning: 

Niels Ringmose presenterade två drönare. En liten som är lämplig att träna med, samt en större drönare. Undre kvällen intogs fika med kaffe och fransbrödsbullar. 

Klubbmöte 2019-02-13 Ringstorp 

Antalet närvarande 17. 

Ordförande Per Lundgren hälsade 17 medlemmar till medlemsmöte med årsmöte på klubblokalen Ringstorp välkommen. 

Kvällen inledes med årsmöte, se separat årsmötesprotokoll. 

Lars-Berne Mårtensson har en 35 mm film från Folke Sörensson. Önskar att om någon kan spela upp filmen och ev. digitalisera den om den är av intresse. Peter Olsson och Per Lundgren skall undersöka möjligheten. 

Söka bidrag till klubbens verksamhet. Per Lundgren undersöker med Helsingborg kommun. 

Kvällens Tips & Trix 

Thomas Merlöv visade sin utrustning live-inspelning, som består av en lina på vilken en vagn löper på. Den styrs och regleras från ett manöverdon. I vagnen kan fästas mobil, videokamera och även en gimbal. 

Thomas visade även hur man utför live-sändning till t ex Facebook med hjälp av en eller flera kameror och mobil med Tera Dek utrustning. 

Kvällens videofilmer. 

1. Tom Andersson Sjö visa sin film Hurtig rutten, 20 min. 

2. Thomas visade ett filmklipp från YouTub. Cuba La Ruta Mala som är 5 min. inspelad med Sony α 600. 

3. Thomas visade 1-min. film cross-cykel tävling med hjälp av wire-cam utrustning. 

4. Per Lundgren visade filmklipp som presenterades på Kulturhuset i Helsingborg om hur det är att vara dokumentärfilmare. Bidragen diskuterades med positiva och negativa synpunkter i god anda. 

Kvällen avslutades med fika, fransbrödsbulle med kaffe och Alla Hjärtans konfektyr.

Klubbmöte 2018-03-14 Ringstorp 

Antalet närvarande 19. 

SVFK ordförande Per Lundgren öppnade mötet och hälsade alla medlemmar välkomna. Välkomnades gjorde även Filmproducenten Klas Karterud som kvällens föreläsare. 

Klas Karterud föreläsning om ljussättning Klas Karterud var en efterlängtad gästföreläsare. Klas som har en gedigen meritlista som filmare, filmproducent och ljussättare gav en intressant inblick och förevisade olika metoder för att få till en bra ljussättning vid filmning. Ljussättning är en viktig ingrediens vid filmning för att skapa rätt stämning. T.ex. om det är en filmad intervju, börja med huvudljus sedan ska man komplettera med lättningsljus. Föreläsningen och de tips som gavs var mycket uppskattat av medlemmarna Hela föreläsningen filmades och dokumenterades som kan förevisas för medlemmar i efterhand. 

Efter föreläsningen visades några medlemsfilmer 

Som pausfika intogs kaffe med fralla 

Klubbmöte 2019-04-10 Ringstorp 

Antalet närvarande 19. 

SVFK ordförande Per Lundgren öppnade mötet och hälsade alla medlemmar välkomna. Välkomnades gjorde även kvällens gäst filmläraren David Wramneby. David var inbjuden till medlemsmötet för att prata om hur man producerar en spelfilm och även vara mentor i en workshop med medlemmarna för att tillsammans skapa ett manus till en klubbfilm. 

Workshop ta fram manus och planera inspelning av klubbfilm. Arne hade tagit fram en synopsis till en spelfilm som i korta drag handlar om en utomjordning som kommer till jorden. Filmen ska spela in vid nästa medlemsmöte på Råå den 8 maj. David hjälpte till att strukturera upp denna filmidé till en arbetsplan hur filmen skulle spelas in. Medlemmarna som deltog på kvällens möte delades in i fyra olika inspelningsteam och manus delades upp i fyra olika delar där respektive inspelningsteam fick planera hur deras del i manus skulle spelas in. Respektive inspelningsteam får också planera in när huvudrollsinnehavaren Arne ska medverka i olika inspelningssekvenser, teknisk utrustning i form av drönare kommer också att finnas tillgänglig på inspelningsplatsen och måste samordnas mellan inspelningsteamen. Varje inspelningsteam ska efter inspelningen klippa färdigt sekvensen och ljudsätta, därefter ska denna sekvens skickas till ordförande Per som kommer att klippa ihop en färdig spelfilm. Det var ett stort engagemang från medlemmarna under kvällens workshop. 

Efter workshopen visades några medlemsfilmer 

Som pausfika intogs kaffe med fralla 

Utflykt 2019-05-01 Makrofilmning av småkryp, Bjärnum.

Vi var 6 personer som deltog på denna utflykt till Bjärnum. Under ledning av Tom hittade vi aktiva myrstackar i en underbar naturmiljö. Resultaten får vi ta del av på vårt septembermöte. 

Många av oss konstaterade att det var inte så lätt makrofotografera levande varelser framför allt inte när dom attackerade oss och inte minst vår utrustning! 

Det blev säkert många andra fina bilder i denna natursjöna miljö. Den gemensamma kaffepausen stärkte säkert oss alla till fler liknande utflykter. Klubben bjöd deltagarna på resan. 

Klubbmöte 2019-05-08 vid Råå Gymnastikförenings klubbstuga. 

Antalet närvarande 16. 

Detta årliga maj möte hade vi i gymnastikföreningens stuga på Råå som Lars-Berne alltid arrangerar med grillning. 

Syftet med kvällens träff var att spela in en film som Arne hade skrivit manus till! 

Handlingen: 

Drönare kommer över området och närmar sig platsen där en man står med kikare och kollar upp mot drönaren, en grupp står och förbereder sina grillningar. 

Drönaren närmar sig mannen med kikaren och han springer iväg, och rusar in på toaletten, En telesignal hörs, alla som har telefon plockar upp den och svarar, men mannen från toaletten ropar “jag tar det, det är till mig. 

Samtalet kommer från drönaren (Linus på linjen har ju utomjordingssnack/tal/skratt) 

På grillen står en burk “Bullens pilsnerkorv” som drönaren tar med hjälp an magnet, och upp genom luften. Tag fast tjuven men tyvärr mannen från toa kommer ut och springer ropar efter honom, efter en stund kommer burken i huvudet på mannen med en korv i burken, som han smaskar i sig och vinkar mot drönaren. 

Fyra grupper: 

Vi är indelade i fyra grupper där varje grupp har fått en uppgift av David Wramneby på vårt klubbmöte i april. Varje grupp filmar en sekvens av handlingen. Gruppledare är 1, Thomas, 2, Göran, 3, Tom och 4 Lennart! Alla medlemmar ingår i något team. Thomas hade fått förhinder så Lars-Berne tar hans ledarroll för kvällen. 

När grupperna har gjort sina filmer klara skickas dom till Per som sätter ihop dessa 4 filmer till en film! Ett mycket utmanande och spännande projekt. 

Filmen ska visas på klubbmötet i september! 

Ett stort tack till kvällens värd Lars-Berne. 

Utflykt 2019-08-28 Drönarflygning hos Göran Larsson i Orredal 

Antalet närvarande 10. 

Klubben anordnade drönarflygning. Alla medlemmar med eller utan drönare deltog i flygning och filmning i det öppna landskapet. Den lantliga miljön var perfekt för att testa olika drönartekniker. Deltagarna bjöds på kaffe och bulle i trädgården. 

Klubbmöte 2019-09-10 Sommarfilmstävling Ringstorp 

Antalet närvarande 15.

Totalt hade 9 olika filmer lämnats in. Reglerna säger en film på max 5 minuter! Medlemmarna röstade fram en resultatlista genom att välja ut placeringarna 1-3. 

Resultatet från rösträkningen: 

1. ”snabbvisit på Teneriffa” av Per Lundgren 

2. ”musik är glädje” av Arne Lindqvis 

3. ”en vandring i skogen” av Lennart Mattsson 

Lista över filmerna som deltog i tävlingen 

 • • Med Folkavagn till Danmark (Thomas Merlöv) 
 • • En vandringstur i skogen (Lennart Mattsson) 
 • • Snabbvisit på Teneriffa (Per Lundgren) 
 • • Funderingar (Peter Olsson) 
 • • Jättebjörnloka (Bertil Erlandsson) 
 • • Yellowstone 2012 (Göran Larsson) 
 • • Musik är glädje (Arne Lindqvist) 
 • • Ett landskap två årstider (Patrick Johansson) 
 • • Rogers sillfillekurs (Rolf Jonasson) 

På plats fanns också David Wramneby, filmare och tv producent vars uppgift var att utse filmerna med bästa manus, bästa foto och bästa klippning. 

Davids motiveringar: 

Bästa Manus: Snabbvisit på Teneriffa (Per) 

En film som håller en röd tråd och är enkel att hänga med i – och som väcker intresse genom att tydligt handla om berättarens mål: Att filma en vacker utsikt. Och det blir ännu mer spännande när det visar sig att det målet inte var helt enkelt att nå… Pris för bästa manus går till filmen ”Snabbbvisit på Teneriffa”. 

Hedersomnämnande Manus: (Arne) 

Grundreceptet för manus är vändningar och överraskningar – och det finns det gott om i den här filmen. Hedersomnämnde för bra manus går till filmen ”Musik är glädje” 

Bästa Foto: En vandringstur i skogen (Lennart) 

Där det är svårt att styra över vad som händer framför kameran lyckas filmaren ändå genom mjuka kamerarörelser och korta, vackra skärpedjup fånga spektakulära bilder på vår vackra natur. Pris för bästa foto går till filmen ”En vandringstur i skogen”. 

Bästa Klippning: Ett landskap, två årstider (Patrick Johansson) 

Här har musiken inte bara ”lagts på”, utan redigeringen är gjord i TAKT till musiken på ett sätt som skapar en mjuk klippning. Men inte bara det: Genom kreativa sätt att klippa skapas överraskningar som tittaren vill se mer av. T.ex. att få se två klipp på en drink i exakt samma miljö, men med ett halvår mellan klippen. Pris för bästa klippning går till ”Ett landskap, två årstider”.

Klubbmöte 2019-10-09 Ringstorp 

Antalet närvarande 16. SVFK ordförande Per Lundgren öppnade mötet och hälsade alla medlemmar välkomna. Välkomnades gjorde även kvällens gäst och föreläsare naturfilmaren Claes Andrén. Claes är i grunden biolog. Han har tillsammans med filmaren Ulf Jonasson gjort ett 10-tal filmer för SVT både inom och utanför Sveriges gränser. På senare år har han också haft specifika uppdrag för SVT att göra en miniserie om två naturfilmer på vardera en timma. 

Föreläsning Claes Andrén Claes gjorde en intressant och uppskattad föreläsning. Claes gav en insikt i utmaningen med att vara naturfilmare. Inte bara själva filmarbetet är utmanande utan att få till finansiering av filmprojekt. Claes visade foto och filmer från sitt arbete ute på fältet. Klubben fick även en av hans filmer som gåva att visa vid senare tillfälle. 

Medlemsfilm Rolf Jonasson visade en film från 40-talet som bland annat handlade om fiske av tonfisk i Öresund. Det är tänkt att denna film ska visas på Råå museum. 

Som pausfika intogs kaffe med fralla 

Klubbmöte 2019-11-13 Ringstorp 

Antalet närvarande 16. SVFK ordförande Per Lundgren öppnade mötet och hälsade alla medlemmar välkomna. Välkomnades gjorde även kvällens gäst och föreläsare filmläraren Caroline Eriksson. Caroline är utbildad filmlärare och jobbar som lärare på Fridhems folkhögsskola. 

Föreläsning Caroline Eriksson Temat för Carolines föreläsning var framdrift av film. Vad är det som driver en film framåt. Bland annat klippning är en viktig del. Caroline visade olika exempel på hur man arbetar med klippning för att skapa ett intresse för filmen. 

Carolins 8 tips att tänka på: 

 • • Visa för publik! Låt personer titta på din klippning – kanske inte ditt största fan. Kolla vad de förstår inte förstår. När tappar de intresset, när är de extra med. Lyssna. Prata inte så mycket innan eller efter, lyssna. 
 • • Utmana dig själv. Prova att klippa bort och se om du saknar det. Utmana dig själv i din klippning från 15 till 10 min. Vad vann jag? Är det något jag saknar? Kill darlings. Post it-lappar. 
 • • Timeline! Hur ser min timeline ut? Är det bara raka klipp, så får du kolla på om det flyter på bra. L-cut och J-cut. 
 • • Finns Central Dramatic Question i varje scen? 
 • • Proaktiva och Reaktiva scener. 
 • • Överlåt klippningen till någon annan om du är regissör. Eller ha en klippassistent som kommer och tittar på din klippning. 
 • • Visa istället för att säga. Klipp bort dialog, gestalta istället. Går en Replik med handlingen så ska den bort 
 • • Ge publiken det den vill, men inte på sättet som den tror. 

Medlemsfilmer 

Håkan Rosenqvist visade filmen ” Keistiö från ovan”. Keistiö ligger i Finland och filmen var filmat med drönare! Den är gjord för en publik som besöker ön och visar hur byn ser ut från ett fågelperspektiv. Det förutsätts att tittaren har förkunskaper om, och intresse av Keistiö. 

Filmning på Tropikariet i Helsingborg Thomas Merlöv informerade om att SVFKs medlemmar är välkomna till filmning på Tropikariet i Helsingborg onsdagen den 20 november mellan klockan 09.00 och 11.00. Det finns ett antal djur att välja mellan att filma. Endast ett djur får välja och filmas per deltagare. Exempel på djur att få filma är Surikat, Rödfotad skogssköldpadda, Lemur, Kamelont, Myror och Hajar. Anmälan sker till Thomas. 

Övrigt Ordförande Per Lundgren tog upp att styrelsen önskar att få idéer från medlemmarna på ämnen för föreläsningar under nästa år 2020. Medlemsfilm visades Onsdagen den 11 december är det julavslutning i filmklubben 

Som pausfika intogs kaffe med fralla 

Julklubbmöte 2019-12-11 Ringstorp 

Antalet närvarande 14. 

Thomas Merlöv hälsade alla medlemmar välkomna. Först intogs en jullandgång med dryck. Därefter visades filmer från filmning på Tropikariet den 20 november Följande filmer visades; Göran L; Surikater 

Lennart M; Surikater Lennart M; Kamelont 

Lennart M; Bladskärsmyror 

Lennart M; Diamantskallerorm 

Thomas M; Kamelont Thomas M; Surikater 

Samtliga filmer finns på SFVK Vimeokanal via vår hemsida https://sfvk.se/medlemsfilmer/ 

Därutöver visade Thomas M sin film från Safari i Kenya 

Serverades kaffe och tårta 

Arne hade i vanlig ordning satt samman en julfilmstävling som är alltid lika uppskattad. Åtta vinster i form av chokladkartonger delades ut till följande; 

1:a Patrick 2:a Thomas 3:a Göran L 4:a Lars-Olof 5:a Göran Ä 6:a Sven 7:a Lennart 8:a Sigge 

AKTIVITETSBIDRAG 

Klubben har anslutit sig till Kulturens bildningsförbund. Vi har registrerat 5 olika distans cirklar för vår verksamhet 2019. Förutom pengar för cirklarna får vi även andra bidrag för projektet Arnbergs samt kompetenscheckar för våra cirkelledare. Alla pengar är inte utbetalda för 2019 men totalt ger samarbetet med Kulturens ett årligt bidrag på ca 50000 kronor. 

Vår videoklubb 

Månadsmötena har innehållit filmvisning av medlemmarnas filmer. Teknikdiskussioner med tips & trix om videoinspelning och redigering. 

Vid möteskvällarna serverades kaffe med fralla. 

Besöksfrekvensen vid mötena har varit god. Med en förhoppning att intresset bland medlemmarna fortsätter och rekrytering av nya medlemmar till vår förening under 2019 är mycket önskvärt. 

GDPR 

Information om GDPR (personuppgiftslagen). 

Ny personuppgiftslag träder i kraft 2018-05-25, EU direktiv 

GDPR (General Data Protection Regulation), ersätter personuppgiftslagen PUL. 

Skånes Film & Videoklubb, är en ideell förening, org. nr 802488-2030. 

Föreningens ändamål är att bedriva filmning och redigering av eget producerat videomaterial. 

Föreningen registrerar digitalt medlemmar i ett excel-program med följande information om medlemmar: 

Namn, adress, telefon nr, mobil nr och e-postadress. 

Medlemsregistret är till för kontroll av inbetalda medlemsavgifter, utskick av kallelser till klubbmöten och information till medlemmar. 

SF&VK har en egen hemsida www.sfvk.se 

Medlemmar som avsagt sig medlemskap avregistreras omgående i medlems-registret. 

Medlem som ej betalat medlemsavgiften för de två senast åren avregistreras från medlemsregistret efter två år. 

Styrelsen 

Här finns årsberättelsen som pdf att ladda ner: