Publicerad den

Medlemsträff 2021-04-21, via Zoom

Medlemsträff 2021-04-21 kl 19.00 via Zoom 

Vid kvällens medlemsmöte deltog 14 st medlemmar digitalt via zoom


SVFK ordförande Per Lundgren öppnade mötet och hälsade alla medlemmar välkomna. 

Allmänt
Som informerats om i tidigare möten så är det fortfarande aktuellt att på förfrågan från Svenska Filmförbundet arrangera minutfilmsfestival i Helsingborg den 14 november. Klubben har sonderat hur ekonomiska garantier kan arrangeras och fått förhandsbesked från Helsingborgs stad en garanti för kostnadstäckning upp till 40 000 kronor. Tanken är att hyra stora salen i Dunkers Kulturhus.

Svenska film- och videoförbundet har engagerat David Wramneby att hålla nybörjarkurs för filmframställning. Klubben ska ställa fråga till David om det går att få en specialkomponerad kurs uppdelat i tre delar. Första delen hanterar ideér, andra delen själva filmning och klippning och tredje delen recension och diskussion av färdiga filmer.

Filhantering och klipprogram (MED LÄNKADRESS)

FILADMINISTRATION 1 (INFRASTRUKTUR): 

FILADMINISTRATION 2: 

Medlemsmötet fortsatte sin serie om hur olika medlemmar jobbar med lagring av filmmaterial samt klippning och redigering. Per Lundgren hade förberett två instruktionsfilmer som berättade om vilken IT-infrastruktur som han använder samt struktur på lagrat material i olika mappar. Exempelvis olika mappar för material från olika kameror både rörliga bilder och stillbilder samt musik och ljud. Instruktionsfilm 2 gav oss en inblick i hur Per jobbar med redigeringsprogrammet Premier Pro från redigering till färdig film.

Medlemsfilmer (MED LÄNKADRESS)
Medlemsmötet avslutades med att visa filmerna;

Huggormar vid Hässleholmsgården av Lennart Matsson
Tranor filmat i Pulken vid Kristianstad av Thomas Merlöv

Datum för nästa medlemsmöte är inte bestämt och det är osäkert om vi kan hålla fysiskt möte utomhus i maj.

Göran Eng fick i uppdrag att se över om vi kan få till bättre teknisk lösning via zoom när vi ska visa inspelat material för mötesdeltagarna.

// Patrick