Publicerad den

Medlemsmöte 2022-09-07

Medlemsmöte 2022-09-07 kl 19.00

Närvarande 15 medlemmar samt att mötet sändes live via FB för de som inte hade möjlighet att närvara. Platsen för mötet var i klubblokalen Ringstorp. 

Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens möte

Samarbete med Helsingborgs fotoklubb

Vid dagens möte fanns 3 medlemmar från Helsingborgs fotoklubb. SFVK har inlett ett tätare samarbete med fotoklubben. Bland annat får respektive medlemmar i föreningarna närvara vid respektive klubbars medlemsmöten. Från år 2023 kommer SFVK att ha sina medlemsmöten i fotoklubbens lokal vid Planteringen.

Planerade cirkelkvällar i redigering, Premier Pro, Final Cut och Pinnacle

Klubben kommer att arrangera arbetsgrupper där fokus kommer att ligga kring redigeringsprogram. Följande arbetsgrupper kommer att bildas;
Pinacle ledare Göran Larsson
Final cut ledare Thomas Merlöv
Premier Pro ledare Per Lundgren

Respektive ledare kommer att kalla till arbetsmöten och utbildning kommer att i första hand hållas i Fotoklubbens lokal. Separat meddelande om tider och lokal kommer att skickas ut.

Kommande medlemsmöten är planerade till följande datum

11 oktober
30 november
15 december

Resebidraget 2022

Per informerade om att det beviljade resebidraget kommer att användas till en resa till Italien den 16 till 23 september

Sommarfilmtävling 2022

Den årligt återkommande sommarfilmtävlingen avgjordes under kvällen. Det hade lämnats in 9st filmer till tävligen

Tävlande filmer var;

Film nr – Titel – Tävlande

  • 1 – Rådjuren och räven – Peter Nilsson
  • 2 – Trollsjön Abisko – Lennart Mattsson
  • 3 – Sensommarmorgon på Björkenäs – Göran Larsson
  • 4 – Klockgrodor Möllefälad – Inge Johnsson
  • 5 – En vanlig dag på väg till mitt arbete – Jimmy Svensson
  • 6 – Grannen – Christer Nordlund
  • 7 – Snigel med sitt hus – Thomas Merlöv
  • 8 – Katthult nu & då – Patrick Johansson
  • 9 – Palazzo Bacile – Per Lundgren

Medlemmarna på mötet fick sedan rösta på vilken av de tävlande filmerna som skulle komma 1:a, 2:a eller 3:a. De som tävlade fick inte rösta på sina egna bidrag.

Som pausfilm, när rösträkningen skulle sammanställas, visades en kortversion av en nyskriven musikal. Christer Nordlunds tävlingsbidrag Grannen handlade om en intervju med Christer’s granne som under pandemin skrivit och filmat en musikal. Musikalen heter ”The rookery of ST Giles”

De tre bästa tävlingsbidragen blev följande;

Vinnare 42 poäng Grannen av Christer Nordlund

2:a plats 13 poäng Trollsjön Abisko av Lennart Mattsson

3:e plats 11 poäng Palazzo Bacile av Per Lundgren

Tack till alla inlämnade tävlingsbidrag

Utanför tävlan visades Tom Sjöö’s film som tyvärr blev för sent anmäld inför tävligen. Titel på Tom’s film var ”Vad mycket fint vi har i naturen”

Medlemsfilm 

När Ostindiefararen Göteborg besökt Helsingborgs hamn i somras så fick filmklubben möjlighet att filma fartyget både ut- och invändigt. Jimmy Svensson hade klippt ihop de som filmade till en gemensam.

Ordförande avslutade mötet och tackade alla som närvarade

Vid pennan Patrick