Publicerad den

Medlemsmöte 2022-03-09

Medlemsmöte 2022-03-09 kl 19.00

Närvarande 15 medlemmar samt att mötet sändes live via FB för de som inte hade möjlighet att närvara. 

Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens möte

FÖREDRAG ROLF HAMARK

Rolf Hamark är en filmare och producent som bland annat filmar i Anders Olofssons projekt Stall-Erik och Snapphanarna. I dagens föreläsning berättade Rolf om olika filmprojekt genom åren och visade olika klipp från olika produktioner.

MEDLEMSFILM PROJEKT

Lennart Mattson är engagerad i ett filmprojekt som handlar om Termikstråket dvs hur fåglar utnyttjar den optimala flygvägen i förhållande till vindar. Projektet belyser också problematiken för fåglar när det blir mer vanligt med vindkraftverk i landskapet. Lennart visade en del filmmaterial från det pågående projektet.

FÄRGKORRIGERINGSPROJEKT

Inför dagens möte fick de medlemmar som ville visa upp olika förslag och tolkningar på färgkorrigering av en filmsekvens som kommer från ett filmprojekt från Färöarna. De olika förslag som visades gav prov på olika tolkningar allt ifrån förstärkning av färger till helt nedtonade färgskalor.

PATRICK’S FOTOLÅDA

Ett återkommande inslag är att någon medlem vid varje möte berättar vilken typ av filmutrustning de använder sig av i sitt filmande. Patrick visade vilka olika filmkameror som han använder. 

  • Sony Handycam HDR-CX405 videokamera, lätthanterlig kamera som filmar full HD 1080
  • Gopro Hero 8 Black, kamera som mestadels används i rörelse exempelvis i fäste med sele
  • Sony Xperia 5, mobilkamera som är nära tillhands filmar i 4k och kamera stillbilder 23 mp

Ordförande avslutade mötet och tackade alla som närvarade

Vid pennan Patrick