Publicerad den

Medlemsmöte 2022-01-13

Medlemsmöte 2022-01-13 kl 19.00

Närvarande 9 medlemmar samtidigt som vi hade kopplat upp oss och sände mötet live via FB där vi hade några besökande. 

Ordföranden hälsade alla välkomna och meddelade att kvällens gäst, Christoffer tyvärr fått lämna återbud pga corona. Chistoffer kommer köra sitt program på aprilmötet istället. Christoffer är dessutom ny medlem i klubben!

MINUTFILM

Mötet inleddes med några korta inspirationsfilmer inför kommande  Minutfilms festivalen i Stockholm 31/4. Per visade bla. Upp sitt bidrag.

FÄRGKORRIGERINGSUPPDRAG

Kvällens Gäst Christoffer Nilsson utgick och istället talade Thomas om ett nytt FÄRGKORRIGERINGSUPPDRAG. Uppdraget går ut på att alla medlemmar ska ladda ner en film från Vimeo, Per skickar ut länk under morgondagen. I filmen finns tre tydliga nyansskillnader eftersom några bilder är filmade medsols och andra motsols. Alla medlemmarna redovisar sitt arbete på nästa möte 9/2.

JIMMYS FOTOLÅDA

Jimmy gick igenom sin fotolåda. Man kan konstatera att man kan åstakomma mycket med små medel.

MEDLEMSFILMER

Per visade sin film ”GRINDVALSJAKTEN PÅ FÄRÖARNA”. Tyvärr havererade visningen pga tekniskt fel. Visningen gör vi vid senare tillfälle.

Jimmy visar en film från ”cross bike eventet”

Per har plockat fram en gammal ”klubbfilm” NUMMOK från 2004 med bla. Från lidna Arne och Sten i rollerna. Det fanns önskemål om att dessa gamla filmer ska läggas upp på klubbens Vimeokonto

MEDLEMSUPPDRAG 2022

Per informerade om att alla kunde nu söka resebidrag då styrelsen beslutar att även i år sätta 10000 kronor till ett ”medlemsuppdrag”. Uppdraget går ut på att minst 2 medlemmar ger sig ut på ett uppdrag/resa typ förra årets Färöresa eller ett besök på någon mässa. Syftet med resan ska vara att man kommer tillbaka till klubben och förmedlar sina upplevelser i syfte att övriga medlemmar även kan tillgodoräkna sig denna kunskap. Ansökan ska göras till styrelsen senast 9/2 där man anger resmål och syfte och mål med resan samt hur detta ska återrapporteras till övriga medlemmar. Styrelsen är noga med att det ska vara minst två personer från filmklubben i detta uppdrag.

Vid pennan Per