Publicerad den

Medlemsmöte 2018-05-09 vid Råå Gymnastikförenings klubbstuga

 Klubbmöte 2018-05-09 vid Råå Gymnastikförenings klubbstuga. 

Antalet närvarande 18. 

Kvällen inleddes med grillning under en mycket fin kväll med solsken och med en lagom frånlandsvind. 

Efter grillning visades en-minuts filmklipp från 7 deltagare varefter Arne Lindqvist visade några uppskattade filmer från sin videoproduktion till stor belåtenhet. 

Sekreteraren informerade om den ny personuppgiftslagen GDPR som träder ikraft den 25 maj. 

Kvällen avslutades med fika och med önskan om en glad sommar av vice ord. Thomas Merlöv för en mycket trevlig grillkväll på Råå. 

Vi ses åter på klubbmöte den 12 september. 

GLAD SOMMAR!! 

/Lennart Mattsson