Publicerad den

Medlemsmöte 2016-11-16

PROTOKOLL nr 2

Vid klubbmötet (14 deltagare) upptogs följande som beslutades:

  1. Årsavgiften för 2017 beslutades följande:

– Enskild medlem  300:- (oförändrat).

– Familjmedlem  400:- (oförändrat).

– Ungdom under 20 år 50:- (oförändrat).

 

  1. Klubbens ekonomi är ca 23 000:-.
  2. Klubbens hemsida har varit bristfällig.
    Följande kallas till träff, Thomas Merlöv, Per Lundgren och Lars-Berne Mårtensson för framtagning av plan och strategi.

Vid protokollet

Lennart Mattsson                                              Arne Lindqvist

Sekreterare                                                         Ordförande