Publicerad den

Klubbaftnar 2017

Våra klubbaftnar 2017 är: 11/1, 8/2, 8/3, 12/4, 10/5, 13/9, 11/1, 8/11, 13/12.

Tiden rusar på och snart är det 2017 och nya program till filmklubben skall fixas.

Det vore trevligt att få hjälp av medlemmarna med programpunkter som vi kan ventilera till våra klubbaftnar, kanske något vi inte har tagit upp eller en föreläsare, studiebesök osv.

Filmer från medlemmarna är en viktig punkt, anmäl dina filmer för visning.

Vi har styrelsemöte den 2/1 2017 för att bestämma programpunkter.