Publicerat på

KALLELSE ÅRSMÖTE OCH Medlemsmöte onsdagen 14e februari 2018 klockan 19.00

KALLELSE ÅRSMÖTE OCH Medlemsmöte onsdagen 14e februari 2018 klockan 19.00 Klubblokalen Ringstorp, Kurirgatan 1/ torget, plan 2, Helsingborg OBS! Vi vill få in medlemsfilmer som vi kan recensera på våra medlemsmöten!   ÅRSMÖTES DAGORDNING Val av mötesordförande. Val av protokollförare. Val av två justerare tillika rösträknare. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.…

Read more

Publicerat på

KALLELSE Medlemsmöte onsdagen 10e januari  2018 klockan 19.00

KALLELSE Medlemsmöte onsdagen 10e januari  2018 klockan 19.00 Klubblokalen Ringstorp, Kurirgatan 1/ torget, plan 2, Helsingborg   10/1 DAGENS ÄMNE ”vad man kan åstadkomma för film med olika hjälpmedel, perspektiv och kameravinklar” Vi testar med vanligt stativ, kran, släde, bil, gyro och scate board. Per och Thomas!   TIPPS O TRIX ”timelaps 440 mil bil…

Read more