Publicerad den

Medlemsmöte 2016-11-16

PROTOKOLL nr 2 Vid klubbmötet (14 deltagare) upptogs följande som beslutades: Årsavgiften för 2017 beslutades följande: – Enskild medlem  300:- (oförändrat). – Familjmedlem  400:- (oförändrat). – Ungdom under 20 år 50:- (oförändrat).   Klubbens ekonomi är ca 23 000:-. Klubbens hemsida har varit bristfällig. Följande kallas till träff, Thomas Merlöv, Per Lundgren och Lars-Berne Mårtensson för…

Läs Mer