Huvudmeny

Kalendern

Månadsmötena håller vi i klubblokalen Ringstorp Kurirgatan 1/ torget, plan 2, Helsingborg kl. 19.00 – 22.00 om inget annat anges

KALLELSE ÅRSMÖTE OCH Medlemsmöte onsdagen 14e februari 2018 klockan 19.00

OBS! Vi vill få in medlemsfilmer som vi kan recensera på våra medlemsmöten!

ÅRSMÖTES DAGORDNING

 1. Val av mötesordförande.
 2. Val av protokollförare.
 3. Val av två justerare tillika rösträknare.
 4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Föredragning av verksamhetsberättelse för det gångna året.
 7. Fråga om ekonomisk berättelse. Balans- och resultaträkning, revisorernas
  revisionsberättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår (innevarande år).
 10. Val av ordförande och styrelseledamöter.
 11. Val av två revisorer för ett år.
 12. En valberedning av två personer väljs på ett år. En av dessa utses vara
  sammankallande.
 13. Övriga ärenden.

Bilagor, Årsberättelse 2017, Verksamhetsplan 2018, Balans och resultaträkning 2017 samt Valberedningens förslag till styrelse 2018

 

VÅRT ORDINARIE MEDLEMSMÖTE

Tom och Lennart!

Hjälpmedel vid filmning och redigering.

Belysning, 7” monitor, puffskydd vid inspelning av tal.

 

FILMKLIPP

Voljärfilm om berguv och tornfalk, ca 3 min.

Myrstack, ca 2 min. Diskussion om ämne till ett större filmprojekt.

 

TIPPS&TRIX

Filma med stjärnfilter – visning av ett filmklipp.

Filmtipps från Moderskeppet (GoPro). Powerpoint visning.

Ljudnivå vid redigering. Exempelbild visas.

Ett snabbkommando vid redigering.

 

MEDLEMSFILMER

Vid avsaknad av filmer har jag en film som ej är klar som kan visas. Den är på ca 17 min.

”Takläggning av spåntak med takstickor, sticketak!”.

 

 

GLÖM INTE BETALA MEDLEMSAVGIFTEN EFTER ÅRSMÖTET MEN FÖRE 15 MARS

Medlemsavgift: enskild: 300:-, familj: 400:-, ungdom under 20 år: 50:- Bankgiro: 233- 4548 

VÄLKOMMEN

Hälsar

Styrelsen

 

 

 

Medlemsmöte onsdagen 10e januari  2018 klockan 19.00

Klubblokalen Ringstorp, Kurirgatan 1/ torget, plan 2, Helsingborg

10/1

DAGENS ÄMNE

”vad man kan åstadkomma för film med olika hjälpmedel, perspektiv och kameravinklar”

Vi testar med vanligt stativ, kran, släde, bil, gyro och scate board.

Per och Thomas!

 

TIPPS O TRIX

”timelaps 440 mil bil i Europa”

 

MEDLEMSFILMER

”Azorerna” Lennart Mattson 18 minuter

Till kortfilmsfestivalen i mars har Per lämnat in en film ”Japanernas nya Identitet”

 

GLÖM INTE BETALA MEDLEMSAVGIFTEN

Medlemsavgift: enskild: 300:-, familj: 400:-, ungdom under 20 år: 50:-

Bankgiro: 233- 4548 

 

KALLELSE Medlemsmöte onsdagen 13e december 2017 klockan 19

 

DAGENS ÄMNE
KLUBBFILM:

Arnbergs Korsettfabrik. Introduktion om projektet.

TIPPS OCH TRIX:

Jultrixfilm  med Thomas

Ljusmedlemsbidrag Thomas och Tom

 

JULMYS MED ARNE:

Julens höjdpunkt, frågesport med Arne

 

MEDLEMSFILMER

”Medelhavets oslipade diamant, Sicilien” del 2 Per Lundgren

 

OBS!

OBLIGATORISK ANMÄLAN SENAST

söndagen 10/12 pris 150 kronor

I priset ingår Jul landgång, dricka, kaffe, glögg och tårta.

Maila per.lundgren@jurab.se eller ring 0725-142311

På sedvanligt vis har vi även det traditionella lotteriet. Vill du delta, ta med kontanter!

KALLELSE Medlemsmöte onsdagen 8 november 2017 klockan 19.00

Klubblokalen Ringstorp, Kurirgatan 1/ torget, plan 2, Helsingborg

 

DAGENS ÄMNE
Regissören, filmaren, skådespelaren Klas Karterud (som vi läst om i tidningen Hallå https://klaskarterud.se/)

berättar om sina olika film projekt men ger oss även en vägledning ”vad som är viktigt” när han skapar sina filmer.

 

TIPPS OCH TRIX:

Gyrotekniken, Kran m.m. (Thomas)

Stabilisering vid pannorering (del 2 fortsättning Lennart)

 

RECENSION AV MEDLEMSFILMER:

Att tolka en musikvideo ett projekt med Adobe av Klas Harder

Sträntemölla av Kerstin Svensson

Vårstädning av Tom Sjö

 

STUDIEBESÖK STADSTEATERN 14 NOVEMBER KL.18.00

Så har SFVK fått möjlighet till ett studiebesök på Stadsteatern med inriktning på teknik!

Anmälan senast 8/11 via mail (till mig) eller på klubbmötet!

 

 

VÄLKOMMEN

Hälsar

 

Per

 

PS: GLÖM INTE ERT LILLA FILMKLIPP PÅ ETT STEARINLJUS: LÄMNA OREDIGERAD FIL TILL THOMAS eller TOM SENAST 8/11 (Thomas och Tom har lovat göra en film till vårt decembermöte)!

 

 

Per Lundgren

Telefon +46 725-142311

 

 

KALLELSE Medlemsmöte onsdagen 13e september 2017 klockan 19

Klubblokalen Ringstorp, Kurirgatan 1/ torget, plan 2, Helsingborg

DAGENS ÄMNE
KLUBBFILM:

Premiär, Berndt Månsson visar nya klubbfilmen “ENFRID GROS” som har tagits fram under 2016 – 2017. Vi har även bjudit in ett antal externa personer som deltagit i filmen.
SOMMARFILMTÄVLING:

Anmälda medlemsfilmer som är max 5 minuter.

Medlemmarna röstar fram en vinnare!

TIPPS OCH TRIX:

Lennart informerar om hur man gör vid J- och L-klipp vid redigering

 

OBS!

Bidrag till sommarfilmtävlingen 13/9

Det skulle vara roligt om alla medlemmar har ett litet bidrag till tävlingen,

en filsnutt på max 5 minuter! Tveka inte, alla bidrag är positiva oavsett ambitionsnivå.

Meddela mig ditt bidrag med TITEL och längd!

 

 

KALLELSE Medlemsmöte onsdagen 10 Maj klockan 19

OBS adressen

Vi byter tillfälligt adress till Råå Gymnastikförenings klubbstuga, Råå hamnplan, kör förbi Råå museum och sedan till höger mot sjön, där ligger Råå Gymnastikförenings klubbstuga.

RECENSION AV MEDLEMSFILMER

”Bilder från Bjärnum”. 14 minuter lång. Tom Sjö

Lars-Berne tänder grillen och vi grillar våra medhavda grillpaket

medtag gärna kamera för att spela in en grillfilm.

 

Välkomna

Hälsar

Per Lundgren

Ordförande

 

Kommande möten

Sept. månadsmöte onsdagen 13/9,

Oktober månadsmöte onsdagen 11/10,

November månadsmöte onsdagen 8/11,

December månadsmöte onsdagen 13/12

 

Vi tar gärna emot förslag på programpunkter som kan avhandlas eller filmer som kan visas på våra klubbmöten. Skicka förslagen till E-post: info@sfvk.se

HISTORIA
2017

Klubbmöte 2017-04-12 vid Ringstorp

Antal medlemmar var 19 st

DAGENS ÄMNE: Filmtrix och medlemmars filmer

 1. Mötet inledes med en kort presentation av närvarande medlemmar.
 2. Information om ett aktuellt filmprojekt i klubbens regi, Arnbergs korsettfabrik i Höganäs 1893 – 1969.
 3. ”Filma i mörker” klubbesök i Tykarpsgrottan den 2 maj kl 18,00. Saml. kl 17.00 i Helsingborg. Anmälan till ordf./kostnadsfri. Redovisning av resultatet den 10 maj på Råå med grillning.
 4. Kort redovisning av höstens program med film-trix och medlemmars filmer.
  Sommarfilmtävling.
  b. Berndt visar en medlemsproduktionsfilm.
  c. Anders Olofsson om Snapphanar.
  d. Eventuellt öppet hus!
 5. Lars-Berne informerade om tips:
  Ljud med gratisprogrammet Audacity.
  b. Fjärrstyrning av dator med gratisprogrammet Team Viewer.
 6. Göran Larsson berättad och visade en video om hur man gör Solly-Zoom, (inte lätt)!
 7. Thomas Merlöv visade 2 olika dolly-typer.
 8. Per Lundgren visade sin film om Sicilien. ”Medelhavets oslipade diamant” del 1. Filmen diskuterades med synpunkter som framfördes.
 9. Lennart Mattsson visade 3 kortfilmer. ”Grävlingsgryt”, ”bålgetingsbo” och ”alpmurmeldjur”. Filmerna diskuterades med synpunkter som framfördes.
 10. Siegfrid Vater visade sin film ” Max och Maja” en om en häst. Filmen diskuterades med synpunkter som framfördes.

Under kvällen intogs fika!

Klubbmöte 2017-03-08 vid Ringstorp

Antal medlemmar var 16 st

DAGENS ÄMNE: Att göra film till SVT

Rex Bråde från Illustrafilm har gjort flera TV produktioner från grunden. Rex berättade hur man säljer in och bygger en film story till TV och hur han hanterar alla delar som manus, finansiering, rekvisita, filmning med ljus, teknik och redigering. Vi fick se en meny av olika filmer/projekt Illustra film gjort och historien bakom dessa!

MEDLEMSFILMER:

Tom Sjös film ”Bilder från Bjärnum” fick tyvärr utgå då Tom fick lämna återbud. Filmen kommer visas

vid annat tillfälle! Istället visade kvällens fördragshållarer Rex Bråde sin film ”Dansen i Storsätern”.

 

Möte 8 Februari med årsmöte
Dagens ämne: Ljudet, viktigaste delen i filmen.
Bo Wilson, Thomas Nordin ”Nordin Ljud” visar på möjligheterna och bristerna med ett bra respektive dåligt ljud i en film! Vi får en genomgång av de viktigaste delarna av ljudhantering med enkla tips att tänka på! Alla uppmanas ta med sina kameror och mickar så hjälper Bo och Thomas dig ställa in utrustningen optimalt!
RECENSION AV MEDLEMSFILMER

Januari månadsmöte onsdagen 11/1,

Dagens ämne: Vad är bildkvalité? Per Lundgren visar effekten av att spela in film i olika bildkvalitéer.
Hur stor del påverkas av tekniken i förhållande till vad filmskaparen själv kan påverka.
Alla uppmanas ta med sina egna kameror för att hitta inställningsmöjligheterna.
Kaffe med bulle serveras
Thomas Merlöv visar en musikfilm från ett annat perspektiv. ”Råå-ljud & -bild, till färdig film, en resa i korrigering”
Diskussion om filmernas utförande.
Frågestund

Per Lundgrens presentation

BILDKVALITÈ OH1

 

PROGRAM 2016

Januari månadsmöte onsdagen 13/1 2016

Första program är Drönare
Timo Julku kommer att berätta, visa bilder o film
tagna med  drönare, kameror och vad man skall
tänka på när man filmar med drönare.

Tom Sjö presenterar och visa sin film
Göinge Natur 2015

Februari månadsmöte med ÅRSMÖTE  onsdagen 10/2, 2016

Att lagra sina filmer!

Youtube, Vimeo, hårddisk och USB minne   (Thomas)

Att ha ”rätt” presentationsformat tex H 264 (Keijo)

Mars månadsmöte onsdagen 9/3 stora salen 2016

Ljud och musik på nätet

April månadsmöte onsdagen 13/4

Hjälpmedel vid filmning, tips och trix (Per)

Att redigera film från fler kameror (Thomas)

Sept. månadsmöte onsdagen 14/9
– Sommarfilmtävling (max 5 min.)……
2016-09-19-001
1:a pris Lammen på Boket, Tom Sjö
2:e pris Guldkorn på Mallorca, Per Lundgren
3:e pris 100 luftballonger över Kapadokien, Klas Harder

Klicka på länkar ovan för att se bidragen.
– Typsnitt/ färg/ speaker behandlas. Ansv. Per Lundgren.
– Frågestund.

12 oktober
– Lyngby filmklubb kom till oss. Inbjudes av Arne L.
– Visa vinnarfilm från sommarfilmtävlingen.
– Båda klubbarna visar film – diskuteras.
– Frågestund.

16 november
– Fokus på scenval. Ansv. Thomas
– Vimeo/ YouTub. Skapa konto och uppladdning. Ansv. Thomas Merlöv.
– Medlemsfilm – recenseras.
– Frågestund.

14 december
– Glögg.
– Jultallrik.
– Filmfrågetävling. Arne L.
– Lotteri.
– Kaffe med tårta.
– Medlemsfilm.

info@sfvk.se