Kalendern

Månadsmötena håller vi i klubblokalen Ringstorp Kurirgatan 1/ torget, plan 2, Helsingborg kl. 19.00 – 22.00 om inget annat anges.

Kvällens program!

Årsmöte, se nedan!

Tipps och trix, när Thomas vill sända live!

Medlemsfilmer, Hurtig rutten av Tom, Min enda ”lite” roliga film av Per, Lite annat smått o gott!

 

Välkomna!

Bifogas handlingar inför årsmötet!

 

KALLELSE ÅRSMÖTE OCH Medlemsmöte onsdagen 13e februari 2019 klockan 19.00

Klubblokalen Ringstorp, Kurirgatan 1/ torget, plan 2, Helsingborg

 

ÅRSMÖTES DAGORDNING

 1. Val av mötesordförande.
 2. Val av protokollförare.
 3. Val av två justerare tillika rösträknare.
 4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Föredragning av verksamhetsberättelse för det gångna året.
 7. Fråga om ekonomisk berättelse. Balans- och resultaträkning, revisorernas
  revisionsberättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår (innevarande år).
 10. Val av ordförande och styrelseledamöter.
 11. Val av två revisorer för ett år.
 12. En valberedning av två personer väljs på ett år. En av dessa utses vara
  sammankallande.
 13. Övriga ärenden.

 

Övrigt program på medlemsmötet 13 februari kommer som vanligt en vecka före mötet!

 

VÄLKOMMEN

Hälsar

Styrelsen

 

Hej alla medlemmar i SFVK!

Vi har vårt första medlemsmöte onsdagen 16e januari!

Ämnet denna gång är

”Grundkurs i ljussättning för film”

Vi får besök av filmproducenten Klas Karterud som har en gedigen kunskap om just ljussättning!

(observera det är 3dje onsdagen i månaden inte den 2dre som brukligt är)

 

Våra övriga medlemsmöten 2019

13/2, 13/3, 10/4, 8/5 (OBS Råå), 11/9, 9/10, 13/11, 11/12

Vi kommer dessutom under året arrangera speciella filmutflykter och andra specifika utbildningar. Vi återkommer med detaljerat program när vi har planeringen klar för detta.

 

Jag vill passa på och önska dig och din familj en riktigt trevlig helg med mycket filmande, som vi förhoppningsvis får ta del av på klubben under året!

 

Hälsar

Per Lundgren

Ordförande SFVK

 

KALLELSE Medlemsmöte onsdagen 12e december 2018 klockan 19.00

Klubblokalen Ringstorp, Kurirgatan 1/ torget, plan 2, Helsingborg

 

DAGENS ÄMNE
NU KAN VI GÖRA MYCKET MED EN DRÖNARE:

Thomas Merlöv och Göran Eng tar oss med på en rundtur upp i det blå

 

MEDLEMSFILMER:

Några kortisar att recensera

 

JULMYS MED ARNE:

Julfilmtävling med temat Bergman

Vi inleder med glögg och tillbehör, jullandgång med julöl/must/vatten tårta och kaffe

OBS!

OBLIGATORISK ANMÄLAN SENAST

söndagen 9/12 pris 150 kronor

I priset ingår Jul landgång, dricka, kaffe, glögg och tårta.

Maila per.lundgren@jurab.se eller ring 0725-142311

På sedvanligt vis har vi även det traditionella lotteriet. Vill du delta, ta med kontanter!

 

 

Välkomna

Hälsar

Per med hela styrelsen

 

 

 

KALLELSE Medlemsmöte onsdagen 14e november 2018 klockan 19.00

Klubblokalen Ringstorp, Kurirgatan 1/ torget, plan 2, Helsingborg

 

Kvällens ämne:

Konstfilmning i mörker!

Vi har bjudit in filmaren David Wramneby som ska ge oss en lektion hur vi ska ta riktigt bra bilder i kvällsmiljö!

David kommer också visa upp resultatet på ett antal filmer som våra medlemmar producerat.

 

Vi kommer också göra en kort resumé från Arnbergsprojektet som nu avslutas!

 

VÄLKOMMEN

Hälsar

 

Styrelsen

 

PS

Visst vill vi bli bättre på att producera film!

Vi efterlyser nya medlemsfilmer att visa på våra möten Att titta på andras filmer är ett effektivt sätt att utvecklas som filmare.

Har du en önskan om aktuella ämnen du vill att vi ska göra en programpunkt av på våra möten, tveka inte att höra av dig!

 

 

 

KALLELSE Medlemsmöte onsdagen 10e oktober 2018 klockan 19.00

Kvällens ämne:

 • Makro filmning
 • Redovisning från filmturen på Tågerup
 • Medlemsfilmer: ”Häckande sångsvanspar” Lennart Mattson

 

Att titta på våra egna medlemsfilmer ger en mycket bra kunskap för oss, både hur jag ska göra och hur jag inte ska göra. Det är inte alltid det finns ”rätt eller fel”.

Så vi efterlyser medlemsfilmer att visa som vi alla kan få analysera, Manus, Bild/foto,  Klipp, Ljud, Helhetsintryck. Då utvecklas vi som filmare.

Meddela mig om du har någon film som du vill visa på mötet!

 

VÄLKOMMEN

Hälsar

 

Styrelsen

 

PS

SFVK kommer bjuda in alla medlemmar till en minikurs i filmning, ledd av David Wramneby (det kommer separat inbjudan). Ämnet,  ”Konstfilmning i stadsmiljö och mörker”!

Så boka redan nu in onsdagen 7 november kl. 15- 19. Vi kommer vara inne i centrala Helsingborg!

Deltagarna i denna filmkurs kommer få vissa konkreta uppdrag av David som kommer att presenteras på vårt månadsmöte

14 november då David kommer finnas på plats och föreläsa i ämnet!

 

 

KALLELSE Medlemsmöte onsdagen 12e september  2018 klockan 19.00

Kvällens ämne:

 • Sommarfilmtävling
 • Projektet Arnbergs med Filmen ”KORSETTKUNGEN I HÖGANÄS”
 • Blir en film bättre eller sämre om filmen är dubbelt så lång?

Hoppas alla nu har gjort en liten film eller filmsnutt i sommar så vi har många tävlingsbidrag till sommarfilmtävlingen. Filmen får vara hur kort som helst men max 5 minuter! Är det Tom igen som tar hem titeln för 3 året i rad? För vår planering vore tacksam om du ville anmäla ditt tävlingsbidrag med filmtitel till mig via mail före mötet!

VÄLKOMMEN
Hälsar
Styrelsen

 

 

KALLELSE Medlemsmöte onsdagen 9 Maj klockan 19

OBS adressen

Vi byter tillfälligt adress till Råå Gymnastikförenings klubbstuga, Råå hamnplan kör förbi Råå museum och sedan till höger mot sjön, där ligger Råå Gymnastikförenings klubbstuga.

 

DAGENS ÄMNE: 1 minutersfilm

Alla medlemmarna uppmanas att ha knåpat ihop varsin en minuters film!

Lagra på USB minne!

Blir det bra väder så ta med era drönare!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Lars-Berne tänder grillen och vi grillar våra medhavda grillpaket

medtag gärna kamera för att spela in en grillfilm.

 

 

RES MED TILL VÅRA DANSKA VÄNNER I LYNGBY  3 maj 2018

Tyvärr blev det ingen resa som planerat i mars. Här kommer nytt datum 3/5!

Avgång från Helsingborg 18,15 Aurora, samling 17,45 på övre plan 2 vid bilparkeringen, Anmälan till Berndt Månsson bmfilm@telia.com senast den 30 april.

Berndt samordnar transporten!

 

Välkomna

Hälsar

 

StyrelsenKALLELSE Medlemsmöte onsdagen 11e april 2018 klockan 19.00

Klubblokalen Ringstorp, Kurirgatan 1/ torget, plan 2, Helsingborg

Denna kväll får vi besök av Filmaren och filmläraren David Wramneby. David har många av oss träffat i samband med sommarkurserna på Sundsgården. David har jobbat med flera olika SVT produktioner. Han kommer gå igenom redigeringens olika delar med fördjupning och effekterna av bra färgkorrigering.  

 

VÄLKOMMEN

Hälsar Styrelsen

 

 

KALLELSE Medlemsmöte onsdagen 14e mars 2018 klockan 19.00

Vi får besök av Oscar Hansen, filmarbetare med 30 års erfarenhet. Han delar med sig av sina erfarenheter framförallt som platsletare och platschef på TV-produktioner som Wallander och till reklamfilmer för IKEA, Volvo och Pågen.

 

RES MED TILL VÅRA DANSKA VÄNNER I LYNGBY  22 mars 2018

Avgång från Helsingborg 18,15 Aurora, samling 17,45 på övre plan 2 vid bilparkeringen,

Anmälan till Berndt Månsson bmfilm@telia.com på mötet 14 mars, eller absolut senast den 18 mars.

Berndt samordnar transporten!

 

GLÖM INTE BETALA MEDLEMSAVGIFTEN

Medlemsavgift: enskild: 300:-, familj: 400:-, ungdom under 20 år: 50:-

Bankgiro: 233- 4548 

VÄLKOMMEN

 

 

KALLELSE ÅRSMÖTE OCH Medlemsmöte onsdagen 14e februari 2018 klockan 19.00

OBS! Vi vill få in medlemsfilmer som vi kan recensera på våra medlemsmöten!

ÅRSMÖTES DAGORDNING

 1. Val av mötesordförande.
 2. Val av protokollförare.
 3. Val av två justerare tillika rösträknare.
 4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Föredragning av verksamhetsberättelse för det gångna året.
 7. Fråga om ekonomisk berättelse. Balans- och resultaträkning, revisorernas
  revisionsberättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår (innevarande år).
 10. Val av ordförande och styrelseledamöter.
 11. Val av två revisorer för ett år.
 12. En valberedning av två personer väljs på ett år. En av dessa utses vara
  sammankallande.
 13. Övriga ärenden.

Bilagor, Årsberättelse 2017, Verksamhetsplan 2018, Balans och resultaträkning 2017 samt Valberedningens förslag till styrelse 2018

 

VÅRT ORDINARIE MEDLEMSMÖTE

Tom och Lennart!

Hjälpmedel vid filmning och redigering.

Belysning, 7” monitor, puffskydd vid inspelning av tal.

 

FILMKLIPP

Voljärfilm om berguv och tornfalk, ca 3 min.

Myrstack, ca 2 min. Diskussion om ämne till ett större filmprojekt.

 

TIPPS&TRIX

Filma med stjärnfilter – visning av ett filmklipp.

Filmtipps från Moderskeppet (GoPro). Powerpoint visning.

Ljudnivå vid redigering. Exempelbild visas.

Ett snabbkommando vid redigering.

 

MEDLEMSFILMER

Vid avsaknad av filmer har jag en film som ej är klar som kan visas. Den är på ca 17 min.

”Takläggning av spåntak med takstickor, sticketak!”.

 

 

GLÖM INTE BETALA MEDLEMSAVGIFTEN EFTER ÅRSMÖTET MEN FÖRE 15 MARS

Medlemsavgift: enskild: 300:-, familj: 400:-, ungdom under 20 år: 50:- Bankgiro: 233- 4548 

VÄLKOMMEN

Hälsar

Styrelsen

 

 

 

Medlemsmöte onsdagen 10e januari  2018 klockan 19.00

Klubblokalen Ringstorp, Kurirgatan 1/ torget, plan 2, Helsingborg

10/1

DAGENS ÄMNE

”vad man kan åstadkomma för film med olika hjälpmedel, perspektiv och kameravinklar”

Vi testar med vanligt stativ, kran, släde, bil, gyro och scate board.

Per och Thomas!

 

TIPPS O TRIX

”timelaps 440 mil bil i Europa”

 

MEDLEMSFILMER

”Azorerna” Lennart Mattson 18 minuter

Till kortfilmsfestivalen i mars har Per lämnat in en film ”Japanernas nya Identitet”

 

GLÖM INTE BETALA MEDLEMSAVGIFTEN

Medlemsavgift: enskild: 300:-, familj: 400:-, ungdom under 20 år: 50:-

Bankgiro: 233- 4548 

 

KALLELSE Medlemsmöte onsdagen 13e december 2017 klockan 19

 

DAGENS ÄMNE
KLUBBFILM:

Arnbergs Korsettfabrik. Introduktion om projektet.

TIPPS OCH TRIX:

Jultrixfilm  med Thomas

Ljusmedlemsbidrag Thomas och Tom

 

JULMYS MED ARNE:

Julens höjdpunkt, frågesport med Arne

 

MEDLEMSFILMER

”Medelhavets oslipade diamant, Sicilien” del 2 Per Lundgren

 

OBS!

OBLIGATORISK ANMÄLAN SENAST

söndagen 10/12 pris 150 kronor

I priset ingår Jul landgång, dricka, kaffe, glögg och tårta.

Maila per.lundgren@jurab.se eller ring 0725-142311

På sedvanligt vis har vi även det traditionella lotteriet. Vill du delta, ta med kontanter!

KALLELSE Medlemsmöte onsdagen 8 november 2017 klockan 19.00

Klubblokalen Ringstorp, Kurirgatan 1/ torget, plan 2, Helsingborg

 

DAGENS ÄMNE
Regissören, filmaren, skådespelaren Klas Karterud (som vi läst om i tidningen Hallå https://klaskarterud.se/)

berättar om sina olika film projekt men ger oss även en vägledning ”vad som är viktigt” när han skapar sina filmer.

 

TIPPS OCH TRIX:

Gyrotekniken, Kran m.m. (Thomas)

Stabilisering vid pannorering (del 2 fortsättning Lennart)

 

RECENSION AV MEDLEMSFILMER:

Att tolka en musikvideo ett projekt med Adobe av Klas Harder

Sträntemölla av Kerstin Svensson

Vårstädning av Tom Sjö

 

STUDIEBESÖK STADSTEATERN 14 NOVEMBER KL.18.00

Så har SFVK fått möjlighet till ett studiebesök på Stadsteatern med inriktning på teknik!

Anmälan senast 8/11 via mail (till mig) eller på klubbmötet!

 

 

VÄLKOMMEN

Hälsar

 

Per

 

PS: GLÖM INTE ERT LILLA FILMKLIPP PÅ ETT STEARINLJUS: LÄMNA OREDIGERAD FIL TILL THOMAS eller TOM SENAST 8/11 (Thomas och Tom har lovat göra en film till vårt decembermöte)!

 

 

Per Lundgren

Telefon +46 725-142311

 

 

KALLELSE Medlemsmöte onsdagen 13e september 2017 klockan 19

Klubblokalen Ringstorp, Kurirgatan 1/ torget, plan 2, Helsingborg

DAGENS ÄMNE
KLUBBFILM:

Premiär, Berndt Månsson visar nya klubbfilmen “ENFRID GROS” som har tagits fram under 2016 – 2017. Vi har även bjudit in ett antal externa personer som deltagit i filmen.
SOMMARFILMTÄVLING:

Anmälda medlemsfilmer som är max 5 minuter.

Medlemmarna röstar fram en vinnare!

TIPPS OCH TRIX:

Lennart informerar om hur man gör vid J- och L-klipp vid redigering

 

OBS!

Bidrag till sommarfilmtävlingen 13/9

Det skulle vara roligt om alla medlemmar har ett litet bidrag till tävlingen,

en filsnutt på max 5 minuter! Tveka inte, alla bidrag är positiva oavsett ambitionsnivå.

Meddela mig ditt bidrag med TITEL och längd!

 

 

KALLELSE Medlemsmöte onsdagen 10 Maj klockan 19

OBS adressen

Vi byter tillfälligt adress till Råå Gymnastikförenings klubbstuga, Råå hamnplan, kör förbi Råå museum och sedan till höger mot sjön, där ligger Råå Gymnastikförenings klubbstuga.

RECENSION AV MEDLEMSFILMER

”Bilder från Bjärnum”. 14 minuter lång. Tom Sjö

Lars-Berne tänder grillen och vi grillar våra medhavda grillpaket

medtag gärna kamera för att spela in en grillfilm.

 

Välkomna

Hälsar

Per Lundgren

Ordförande

 

Kommande möten

Sept. månadsmöte onsdagen 13/9,

Oktober månadsmöte onsdagen 11/10,

November månadsmöte onsdagen 8/11,

December månadsmöte onsdagen 13/12

 

Vi tar gärna emot förslag på programpunkter som kan avhandlas eller filmer som kan visas på våra klubbmöten. Skicka förslagen till E-post: info@sfvk.se

HISTORIA
2017

Klubbmöte 2017-04-12 vid Ringstorp

Antal medlemmar var 19 st

DAGENS ÄMNE: Filmtrix och medlemmars filmer

 1. Mötet inledes med en kort presentation av närvarande medlemmar.
 2. Information om ett aktuellt filmprojekt i klubbens regi, Arnbergs korsettfabrik i Höganäs 1893 – 1969.
 3. ”Filma i mörker” klubbesök i Tykarpsgrottan den 2 maj kl 18,00. Saml. kl 17.00 i Helsingborg. Anmälan till ordf./kostnadsfri. Redovisning av resultatet den 10 maj på Råå med grillning.
 4. Kort redovisning av höstens program med film-trix och medlemmars filmer.
  Sommarfilmtävling.
  b. Berndt visar en medlemsproduktionsfilm.
  c. Anders Olofsson om Snapphanar.
  d. Eventuellt öppet hus!
 5. Lars-Berne informerade om tips:
  Ljud med gratisprogrammet Audacity.
  b. Fjärrstyrning av dator med gratisprogrammet Team Viewer.
 6. Göran Larsson berättad och visade en video om hur man gör Solly-Zoom, (inte lätt)!
 7. Thomas Merlöv visade 2 olika dolly-typer.
 8. Per Lundgren visade sin film om Sicilien. ”Medelhavets oslipade diamant” del 1. Filmen diskuterades med synpunkter som framfördes.
 9. Lennart Mattsson visade 3 kortfilmer. ”Grävlingsgryt”, ”bålgetingsbo” och ”alpmurmeldjur”. Filmerna diskuterades med synpunkter som framfördes.
 10. Siegfrid Vater visade sin film ” Max och Maja” en om en häst. Filmen diskuterades med synpunkter som framfördes.

Under kvällen intogs fika!

Klubbmöte 2017-03-08 vid Ringstorp

Antal medlemmar var 16 st

DAGENS ÄMNE: Att göra film till SVT

Rex Bråde från Illustrafilm har gjort flera TV produktioner från grunden. Rex berättade hur man säljer in och bygger en film story till TV och hur han hanterar alla delar som manus, finansiering, rekvisita, filmning med ljus, teknik och redigering. Vi fick se en meny av olika filmer/projekt Illustra film gjort och historien bakom dessa!

MEDLEMSFILMER:

Tom Sjös film ”Bilder från Bjärnum” fick tyvärr utgå då Tom fick lämna återbud. Filmen kommer visas

vid annat tillfälle! Istället visade kvällens fördragshållarer Rex Bråde sin film ”Dansen i Storsätern”.

 

Möte 8 Februari med årsmöte
Dagens ämne: Ljudet, viktigaste delen i filmen.
Bo Wilson, Thomas Nordin ”Nordin Ljud” visar på möjligheterna och bristerna med ett bra respektive dåligt ljud i en film! Vi får en genomgång av de viktigaste delarna av ljudhantering med enkla tips att tänka på! Alla uppmanas ta med sina kameror och mickar så hjälper Bo och Thomas dig ställa in utrustningen optimalt!
RECENSION AV MEDLEMSFILMER

Januari månadsmöte onsdagen 11/1,

Dagens ämne: Vad är bildkvalité? Per Lundgren visar effekten av att spela in film i olika bildkvalitéer.
Hur stor del påverkas av tekniken i förhållande till vad filmskaparen själv kan påverka.
Alla uppmanas ta med sina egna kameror för att hitta inställningsmöjligheterna.
Kaffe med bulle serveras
Thomas Merlöv visar en musikfilm från ett annat perspektiv. ”Råå-ljud & -bild, till färdig film, en resa i korrigering”
Diskussion om filmernas utförande.
Frågestund

Per Lundgrens presentation

BILDKVALITÈ OH1

 

PROGRAM 2016

Januari månadsmöte onsdagen 13/1 2016

Första program är Drönare
Timo Julku kommer att berätta, visa bilder o film
tagna med  drönare, kameror och vad man skall
tänka på när man filmar med drönare.

Tom Sjö presenterar och visa sin film
Göinge Natur 2015

Februari månadsmöte med ÅRSMÖTE  onsdagen 10/2, 2016

Att lagra sina filmer!

Youtube, Vimeo, hårddisk och USB minne   (Thomas)

Att ha ”rätt” presentationsformat tex H 264 (Keijo)

Mars månadsmöte onsdagen 9/3 stora salen 2016

Ljud och musik på nätet

April månadsmöte onsdagen 13/4

Hjälpmedel vid filmning, tips och trix (Per)

Att redigera film från fler kameror (Thomas)

Sept. månadsmöte onsdagen 14/9
– Sommarfilmtävling (max 5 min.)……
2016-09-19-001
1:a pris Lammen på Boket, Tom Sjö
2:e pris Guldkorn på Mallorca, Per Lundgren
3:e pris 100 luftballonger över Kapadokien, Klas Harder

Klicka på länkar ovan för att se bidragen.
– Typsnitt/ färg/ speaker behandlas. Ansv. Per Lundgren.
– Frågestund.

12 oktober
– Lyngby filmklubb kom till oss. Inbjudes av Arne L.
– Visa vinnarfilm från sommarfilmtävlingen.
– Båda klubbarna visar film – diskuteras.
– Frågestund.

16 november
– Fokus på scenval. Ansv. Thomas
– Vimeo/ YouTub. Skapa konto och uppladdning. Ansv. Thomas Merlöv.
– Medlemsfilm – recenseras.
– Frågestund.

14 december
– Glögg.
– Jultallrik.
– Filmfrågetävling. Arne L.
– Lotteri.
– Kaffe med tårta.
– Medlemsfilm.

info@sfvk.se