Styrelseinfo

Styrelse-,  revisor- och valberedningsfunktionärer 2017

STYRELSEN

Ordförande

Per Lundgren

0725-14 23 11

per.lundgren@jurab.se

 

Vice ordförande

Thomas Merlöv (webbansvarig)

042-21 81 23

0709-29 90 99

tm@raatec.com

 

Sekreterare

Lennart Mattsson

0451-822 48

070-56 822 48

lennart-mattsson@outlook.com

 

Kassör

Siegfried Vater
0418-43 22 08

siggeA@tele2.se

 

Styrelseledamöter

Göran Larsson (teknisk ansvarig av utrustning)

042-20 71 01

070-225 23 83

goran@ultec.se

 

Styrelse suppleant

Tom Andersson Sjö (fikaansvarig)

0451-77 21 14

0737-69 61 85

tui-bjorkeberga@tele2.se

 

Revisorer

Ronny Persson (sammankallande)

070-55 96 88

axadana@live.se

 

Rolf Jonasson

042-22 03 15

0703-44 16 72

jonasson.rolf@telia.com

 

Valberedning

Peter Olsson (sammankallande)

042-34 01 44

070-931 89 33

peter_olsson@swipnet.se

 

Arne Lindqvist

042-21 94 68

0727-11 94 68

arne4053@gmail.com

 

 

 

 

info@sfvk.se